Calhoun, Adam - Country

[Upchurch:]
[Upchurch:]
Deep beneath the fallen leaves
Düşen yapraklar altında
The old tin roofs and the dead swamp trees
Eski teneke çatılar ve ölü bataklık ağaçları
The sound of red bogs, rattlin’ chains
Kırmızı bataklıkların sesi, rattlin ‘zincirleri
Rebel flags by the dozen doin’ a truck bed dance
Düzine tarafından isyancı bayraklar bir kamyon yatağı dansı yapıyor
That firewater drippin’ in a couple glass jugs
Bu firewater birkaç cam testinde damlıyor
Double barreled shotgun full of them slugs
Çift namlulu av tüfeği tam sümüklü böcek
Got scars on our knuckles, come get you some
Knuckles’larımızda yara izi var, gel biraz al
There ain’t no mistaken where we all come from
Hepimizin geldiği yerde yanlış yok.


We from the country, the hollars and hills
Biz ülke, hollar ve tepelerden
If you wanna drive chains come snatch my gears
Zincirleri sürmek istersen, dişlerimi yakala
In the country, where we all down the road
Ülkede, hepimiz yolun aşağısında
Don’t start no shit on my one lane road
Tek şeritli yolda hiçbir şey yapmaya başlama
In the country, oh-oh-oh in the country
Ülkede, ülkede oh-oh-oh


Yeah boy!
Evet oğlum!
Hillbilly deluxe, thick chicks with big butts
Hillbilly deluxe, büyük izmaritleri olan kalın civcivler
Camouflaged 250 with the chromed out nuts
Kromatlanmış fındıkla 250 kamufle edilmiş
Gun racks, big guns, roughnecks, sunburnt
Silah rafları, büyük silahlar, kaba boyunlu, güneş yanığı
Make a city boy say “Bubba we ain’t want none”
Bir şehir çocuğu “Bubba biz istemiyoruz” der
Damn right you don’t want it ’cause we come by the pack
Lanet olsun, istemiyorsun çünkü biz paketin yanındayız
Square body Chevys and some white boys with some tats
Kare vücut Chevys ve bazı tats ile bazı beyaz erkek
I got a pistol like the one from Dirty Harry you know
Dirty Harry’den bildiğiniz gibi bir tabancam var.
No permit but I still pack it everywhere that I go
İzin yok ama yine de her yere gidiyorum.
So watch me stomp in the dust, square dance on the game
Bu yüzden beni tozun içinde durdur, oyundaki kare dansı izle
Jam out to Chattahoochee while I sip on the drink
İçkiyi yudumlarken Chattahoochee’ye uğrayın
So here’s my motherfuckin’ middle finger, you can give it to fame
İşte işte benim anneciğim orta parmağım, şöhretini verebilirsin
Hollywood ain’t for me if you know what I’m sayin’
Ne dediğimi biliyorsan, Hollywood benim için değil.


We from the country, the hollars and hills
Biz ülke, hollar ve tepelerden
If you wanna drive chains come snatch my gears
Zincirleri sürmek istersen, dişlerimi yakala
In the country, where we all down the road
Ülkede, hepimiz yolun aşağısında
Don’t start no shit on my one lane road
Tek şeritli yolda hiçbir şey yapmaya başlama
In the country, oh-oh-oh in the country
Ülkede, ülkede oh-oh-oh


[Adam Calhoun:]
[Adam Calhoun:]
Hell yeah!
Cehennem evet!
Bunch of redneck, rough face, hard lookin’ ass
Redneck demet, pürüzlü yüzü, zor görünümlü eşek
Came from the wrong side of the motherfuckin’ tracks
Orospu çocuklarının yanlış tarafından geldi.
That’s no lie Bubba, that’s the way of life ’round here
Bu yalan değil Bubba, buradaki hayatın yolu bu
Got a problem then we fuckin’ scrap
Bir sorun var o zaman hurda
Hillbillies on the front porch bumpin’ our shit
Ön sundurmadaki tepelerimiz bizim bokumuzu körüklüyor
Old cars in the front yard needin’ to be fixed
Ön bahçedeki eski arabaların tamir edilmesi gerekiyor
Old dog chained to a big tree in the back
Eski köpek arkada büyük bir ağaca zincirlenmiş
Talk shit if you want, he was trained to attack
Eğer istersen konuş, saldırmak için eğitildi.
I was raised the same way, by my grandfather around the way
Aynı şekilde büyüdüm, büyükbabam tarafından yol boyunca
He taught me how to use a gun, aim bang bang
Bana silah kullanmayı öğretti
Got that barrel smokin’ leave you open, you just hopin’ you don’t die
O varil seni açık bırakıyor, sen sadece ölmüyorsun
Don’t approach him you’ll be chokin’ from the smoke when bullets fly
Ona yaklaşma, mermi uçtuğunda dumandan kaçacaksın.
I’d rather be calm like the leaves in the fall
Sonbaharda yapraklar gibi sakin olmayı yeğlerim.
Watch ’em change colors on the front porch with my dog
Köpeğimle ön verandadaki renkleri değiştir
Listen up real close I’mma say this one time
Dinle kapat ben yakınım
Country ain’t just a state, it’s my state of mind
Ülke sadece bir eyalet değil, benim aklımın durumu


[Upchurch:]
[Upchurch:]
We from the country, the hollars and hills
Biz ülke, hollar ve tepelerden
If you wanna drive chains come snatch my gears
Zincirleri sürmek istersen, dişlerimi yakala
In the country, where we all down the road
Ülkede, hepimiz yolun aşağısında
Don’t start no shit on my one lane road
Tek şeritli yolda hiçbir şey yapmaya başlama
In the country, oh-oh-oh in the country
Ülkede, ülkede oh-oh-oh


[Demun Jones:]
[Demun Jones:]
Is any rednecks in the house?
Evde herhangi bir rednecks var mı?
They don’t really want it man, it must be a joke
Onu gerçekten istemiyorlar, bir şaka olmalı.
We gettin’ jiggy in the boonies, you can tell from the smoke
Boonilerde jiggy yapıyoruz, dumandan anlatabilirsin
Lightin’ the flame to this whole god damn thing
Bütün bu lanet olası şeylere ateş aç.
Just crank it up loud and you can see what I’m sayin’
Sadece yüksek sesle krankla ve ne dediğimi görebiliyorsun.
And keep an open mind, we got a class to teach
Açık fikirli ol, öğretecek bir dersimiz var.
It ain’t no Panama City but more bikinis than the beach
Panama Şehri değil, plajdan daha fazla bikinili değil.
Enough hillbillies to invade our whole city
Bütün şehrimizi istila etmek için yeterli tepeler
MSNBC said 12 million at least
MSNBC en az 12 milyon dedi
And that’s twice as many boots stompin’ straight on that ass
Ve bu iki kez bu botun üzerinde duran botun iki katı.
And that’s twice as many trigger fingers ready to blast
Ve bu patlamaya hazır iki kat daha fazla tetik parmağı
I got my work clothes on, campfire cologne
İş kıyafetlerimi aldım, kamp ateşi kolonyası
We rollin’ deep off in this bitch, Calhoun, Church, Jones
Bu orospuda, Calhoun, Church, Jones’da


[Upchurch:]
[Upchurch:]
We from the country, the hollars and hills
Biz ülke, hollar ve tepelerden
If you wanna drive chains come snatch my gears
Zincirleri sürmek istersen, dişlerimi yakala
In the country, where we all down the road
Ülkede, hepimiz yolun aşağısında
Don’t start no shit on my one lane road
Tek şeritli yolda hiçbir şey yapmaya başlama
In the country, oh-oh-oh in the country
Ülkede, ülkede oh-oh-oh

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/country.html