Calhoun, Adam - Back Then

Hold up, hold up, y’all don’t wanna go down, go down, go down
Bekle, bekle, hepiniz gitmek istemiyoruz, aşağı inmek, aşağı inmek
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tell them boys to hold up, hold up
Çocuklara beklemelerini, beklemelerini söyleyebilirim.
Y’all don’t wanna go down, go down, go down
Aşağı inmek istemiyorum, aşağı inin
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tell them boys
Onlara çocuklara söyleyebilirim


Think you’re big and tough ’til that prison bus picks you up
Hapisten otobüsün seni alması için büyük ve zor olduğunu düşün.
Takes you down state, got you starin’ at the gates
Seni aşağıya indirir, kapılara bakmaya başladım.
Tryin’ hold the tears back from rollin’ down your face
Yüzünü aşağı doğru çevirerek gözyaşlarını tutmaya çalış.
How’d I get here, why’d I wind up in this place?
Buraya nasıl geldim, neden bu yere gittim?
If only I could take back decisions that I made
Yaptığım kararları sadece geri alabilirsek
Got me hand cuffed, shackles on my legs
Elimi kelepçeledin, bacaklarımda prangalar var.
Time to man up, do the crime put your hands up
İşe gelme zamanı, suçu ellerin üstüne koy
Pat ’em down
Pat ’em
Surrounded by killers, ain’t no heaven to be found
Katiller tarafından çevrili, bulunacak bir cennet değil
I’d take it all back, if I could go back
Geri dönebilirsem, hepsini geri alırdım.
To the days when I blacked out and acted out of rage
Karartıldığım ve öfkeden kaçtığım günlere
That’s a page of my life gone, chapter erased
Hayatımın bir sayfası gitti, bölüm silindi
Shit happens everyday, it doesn’t have to I’m sayin’
Bok her gün olur, benim söylemem gerekmiyor
Wish I would have thought twice, ‘fore the bar fights
Keşke iki kere düşünürdüm, ‘bar kavgaları önünde
Couple scars might not of happened, gotta be a better path
Birkaç yara izi olmaz, daha iyi bir yol olmalı
Can’t change the past but I’ma change the future
Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştireceğim
Of our youth, listen to me when I talkin’ to ya when I tell ya
Gençliğimizden, ben sana söylediğimde seninle konuştuğumda beni dinle.


Hold up, hold up, y’all don’t wanna go down, go down, go down
Bekle, bekle, hepiniz gitmek istemiyoruz, aşağı inmek, aşağı inmek
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tell them boys to hold up, hold up
Çocuklara beklemelerini, beklemelerini söyleyebilirim.
Y’all don’t wanna go down, go down, go down
Aşağı inmek istemiyorum, aşağı inin
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tel them boys to hold up
Onları bekletmek için çocuklara haber verebilirim.


You don’t wanna get involved, you gon’ get in over your head
Katılmak istemezsin, kafana girersin.
[?], naw
[?], naw
Ain’t no time to press pause
Duraklama için zaman yok
Now they got the K9’s out there sniffin’ on your draws
Şimdi dışarıda K9’lar var.
Dog, you got kicked out of your lane
Köpek, şeridinden atıldın.
You can’t handle your emotions you got killers for the pain
Duygularınızı işleyemezsiniz, acı için katilleriniz vardır.
Doin’ 10 in the mornin’ just so you can start your day
Sadece sabah saat 10’da başlıyorsun, böylece güne başlayabilirsin.
Hey, I ain’t mad at you home, I struggle with the same thing
Hey sana evde değil, aynı şeyle uğraşıyorum
I did drug after drug on the train
Trende uyuşturucudan sonra uyuşturucu kullandım
Mama lookin’ at me cryin’, so I turn into a lane
Annem ağlamaya bakıyor, ben de bir kulübe dönüşüyorum
Thankin’ God for redemption, I ain’t to late to make a change
Kefaret için Tanrım, bir değişiklik yapmak için geç kalmam.
All that shit I did make the man I am today
Bütün bu boktan bugün olduğumu yaptım
Say take a look around, we still above the ground
Etrafına bir bakalım, hala yerdeyiz
I don’t claim to be perfect, but bitch I’m still gon’ hold it down
Mükemmel olduğunu iddia etmiyorum, ama orospu hala onu tutuyorum
Round after round, trial after trial ain’t no way I’ll ever win
Turdan sonra yuvarlak, duruşmadan sonra yargılanmak hiç bir şekilde kazanamayacağım
If I’m still in denial that’s why I told them boys to
Hala inkar durumundaysam bu yüzden onlara


Hold up, hold up, y’all don’t wanna go down, go down, go down
Bekle, bekle, hepiniz gitmek istemiyoruz, aşağı inmek, aşağı inmek
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tell them boys to hold up, hold up
Çocuklara beklemelerini, beklemelerini söyleyebilirim.
Y’all don’t wanna go down, go down, go down
Aşağı inmek istemiyorum, aşağı inin
‘Cause we already been
Çünkü biz zaten
Man if I could change the shit that we did back then
Adamım, o zaman yaptığımız şeyi değiştirirsem
I could tel them boys
Onlara erkekleri çağırabilirim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/backthen.html