Bryan Adams - There Will Never Be Another Tonight

Put on your best dress darling
En iyi elbiseni giy canım
Can’t you see the time is right
Zamanın doğru olduğunu görmüyor musun?
There will never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak


If you got your motor runnin’
Motorunu çalıştırırsan ‘
Then I got my engines on
Sonra motorlarımı aldım.
Say the word and darlin’ we’ll be gone
Kelimeyi söyle ve sevgilim.
Outside the world is waitin’
Dünyanın dışında beklemek
But we won’t lose control
Ama kontrolünü kaybetmeyeceğiz
So come on now – let the good times roll
Öyleyse şimdi gel – iyi zamanların dönmesine izin ver


You gotta ride your broom right into my room
Süpürgeni odamda geçirmelisin.
Kick off your shoes make yourself at home
Ayakkabılarını tekmele kendini evde yap
Wave your little wand – weave a little spell
Senin küçük değnek dalga – biraz büyü örgü
Make a little magic – raise some hell
Biraz büyü yap – biraz cehenneme git


There will never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak
C’mon baby – hold on tight
Hadi bebeğim – sıkı tut
There will never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak
I don’t care if it’s wrong or right
Yanlış mı, doğru mu umrumda değil
We got nothin’ to lose just me and you
Sadece ben ve ben kaybetmeyeceğiz.
In your wildest dreams…
En vahşi rüyanda …
There’ll never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak


Who cares about tomorrow
Kim yarın umurunda
Let the wind fill your sails
Rüzgarı yelkenlerinizi doldurun
A runaway train ridin’ on the rails
Rayların üzerinde bir kaçak tren var
We got the bases loaded
Yüklenen tabanları aldık
Home run – power play
Ana sayfa – güç oyunu
Tonight’s the night we’re goin’ all the way
Bu gece, bütün gece gidiyoruz.


You gotta ride your broom right into my room
Süpürgeni odamda geçirmelisin.
Kick off your shoes make yourself at home
Ayakkabılarını tekmele kendini evde yap
Wave your little wand – weave a little spell
Senin küçük değnek dalga – biraz büyü örgü
Make a little magic – raise some hell
Biraz büyü yap – biraz cehenneme git


There will never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak
C’mon baby – hold on tight
Hadi bebeğim – sıkı tut
There will never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak
Flash your diamonds shine your lights
Parıltılı parıldayan parıldayan ışıklar
There’ll never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak
I don’t care if it’s wrong or right
Yanlış mı, doğru mu umrumda değil
Cause we got nothin’ to lose just me and you
Çünkü sadece ben ve ben kaybetmeyecek bir şeyimiz yok.
In your wildest dreams…
En vahşi rüyanda …
There’ll never be another tonight
Bu gece başka bir daha asla olmayacak


Some people they’re looking for paradise
Bazı insanlar cenneti arıyorlar
Others they’re looking for inner light
Diğerleri iç ışık arıyorlar
Me I’m just having the time of my life
Ben sadece hayatımın zamanını geçiriyorum
I’m headin’ out, to check it out
Ben kontrol etmek için dışarı çıkıyorum
Check it out!!
Buna bir bak!!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/therewillneverbeanothertonight.html