Bryan Adams - State Of Mind

I know that you’re curious,
Merak ettiğinizi biliyorum.
So don’t be serious,
Yani ciddi olma
You know there’s no cause for alarm.
Alarm için bir neden olmadığını biliyorsun.


When you’re down – out
Aşağıdayken
Left here in doubt,
Şüphe halinde burada kaldı,
All the things that are right will go wrong.
Doğru olan her şey yanlış gidecek.


Love is a state of mind,
Aşk bir akıl durumu,
It’s keepin’ us both alive,
Bizi hayatta tutuyor,
Sometimes it’s hard to find.
Bazen bulmak zor.
Love’s in a state of mind.
Aşk bir akılda.


Wait just a minute,
Bir dakika bekle,
You know that it’s finished,
Bittiğini biliyorsun.
So don’t you go carry it on.
Öyleyse devam etmeyin.


Cause I’m down – out
Çünkü ben aşağıdayım
Left here in doubt,
Şüphe halinde burada kaldı,
Well, we try but we can’t get along.
Şey, deneyelim ama anlaşamıyoruz.


Love is a state of mind,
Aşk bir akıl durumu,
It’s keepin’ us both alive,
Bizi hayatta tutuyor,
Sometimes it’s hard to find.
Bazen bulmak zor.
Love’s in a state of mind.
Aşk bir akılda.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/stateofmind.html