Bryan Adams - She Knows Me

Winds will come and winds will go
Rüzgarlar gelecek ve rüzgarlar gidecek
And the seasons always change
Ve mevsimler her zaman değişiyor
But the light that shimmers in her eyes
Ama gözlerinde parıldayan ışık
Stays the same
Aynı kalır


Yeah, the sun will shine and the moon will glow
Evet, güneş parlayacak ve ay parlayacak
And the world will always turn
Ve dünya her zaman dönecek
There’s a constant fire inside of her
İçinde sürekli bir ateş var
That always burns
Bu her zaman yanar


She knows me
Beni tanıyor
Every corner of my soul
Ruhumun her köşesi
She knows me
Beni tanıyor
The way I come, the way I go
Geldiğim yol bende
She told me
O bana söyledi
There’s nothin’ I can show
Gösteremiyorum yok
That she don’t know about me
O beni tanımıyor


Round and round and round we go
Yuvarlak ve yuvarlak ve yuvarlak gidiyoruz
Neither here or neither there
Ne burada ne de orada
All I know, without her in my life
Tek bildiğim, onsuz hayatımda
I’d be nowhere
Ben hiçbir yerde olmayacağım


Well, feelings come and feelings go
Eh, duygular gelir ve hisler gider
But some things never change
Ama bazı şeyler asla değişmez
Like the light that shimmers in her eyes
Gözlerinde parıldayan ışık gibi
It stays the same
Aynı kalır


Oh, she knows me
Oh, beni biliyor
When I’m wrong or when I’m right
Yanlış olduğumda ya da haklı olduğumda
She knows me
Beni tanıyor
In the middle of the night
Gecenin ortasında
She holds me
O beni tutuyor
And I don’t say a word
Ve ben bir kelime söyleme
Cuz words could never save me
Cuz sözleri beni asla kurtaramaz


She’s got a permanent hold on my heart
Kalbimde kalıcı bir bekleyiş var.
And I’m learning to live with the loneliness
Ve yalnızlıkla yaşamayı öğreniyorum.
When we’re apart
Ayrı olduğumuzda


Every little way
Her küçük yol
She knows me
Beni tanıyor
When there’s nothin’ left to say
Söylenecek bir şey yokken


She holds me
O beni tutuyor
And time just flies away
Ve zaman sadece uçup gidiyor
Cuz bein’ with her is so easy
Cuz onunla olmak çok kolay


Oh, she knows me
Oh, beni biliyor
Better than I know myself…
Kendimi bildiğimden daha iyi…

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/sheknowsme.html