Bryan Adams - Remembrance Day

For our king and our country and the promise of glory
Kralımız ve ülkemiz için ve zafer vaadi
We came from Kingston and Brighton to fight on the front line
Kingston ve Brighton’dan cephe hattında savaşmak için geldik.


Just lads from the farms and boys from the cities
Sadece şehirlerden çiftlikler ve erkekler
Not meant to be soldiers we lay in the trenches
Siperlerde yattığımız askerler olmamalı


We’d face the fighting with a smile – or so we said
Dövüşle yüz yüze görüşürüz – ya da
If only we had known what danger lay ahead
Keşke hangi tehlikenin önünde olduğunu biliyorduk.


The sky turned to grey as we went into battle
Savaşa gittiğimizde gökyüzü griye döndü
On the fields of Europe young men were fallin’
Avrupa tarlalarında genç erkekler düştü


I’ll be back for you someday – it won’t be long
Birgün sana döneceğim – uzun sürmeyecek
If I can just hold on ’til this bloody war is over
Eğer bu kanlı savaş bittikten sonra dayanabiliyorsam


The guns will be silent on Remembrance Day
Silahlar Anma Günü’nde sessiz olacak
There’ll be no more fighting on Remembrance Day
Anma Günü’nde daha fazla kavga olmayacak.


By October of 18 Cambrai had fallen
18 Ekim’e kadar Cambrai düşmüştü
Soon the war would be over and we’d be returnin’
Yakında savaş bitecekti ve geri döneceğiz.


Don’t forget me while I’m gone far away
Uzaklara giderken beni unutma
Well it won’t be long ’till I’m back there in your arms again
Pekala, uzun sürmez, tekrar kollarına geri dönene kadar


One day soon – I don’t know when
Bir gün sonra – Ne zaman bilmiyorum
You know we’ll all be free and the bells of peace will ring again
Biliyorsun, hepimiz özgür olacağız ve barış çanı tekrar çalacak


The time will come for you and me
Senin için zaman gelecek
We’ll be goin’ home when this bloody war is ended
Bu kanlı savaş bittiğinde eve gideceğiz


The guns will be silent on Remembrance Day
Silahlar Anma Günü’nde sessiz olacak
We’ll all say a prayer on Remembrance Day
Hepimiz anma günü dua edeceğiz


On Remembrance Day – say a little prayer
Anma Günü’nde – biraz dua et
On Remembrance Day
Anma Günü’nde


Well the guns will be silent
Silahlar sessiz olacak
There’ll be no more fighting
Daha fazla kavga olmayacak
Oh we’ll lay down our weapons
Oh, silahlarımızı bırakacağız
On Remembrance Day
Anma Günü’nde

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/remembranceday.html