Bryan Adams - On A Day Like Today

Free is all you gotta be
Özgür olman gereken tek şey
dream dreams no one else can see
rüya rüyalar kimse göremez
sometimes ya wanna run away
bazen kaçmak isterim
but ya never know what might be comin’ round your way
ama senin yoluna ne geleceğini bilemezsin
ya ya ya
ya sen


On a day like today
Bugün gibi bir günde
the whole world could change
tüm dünya değişebilir
the sun’s gonna shine
Güneş parlayacak
shine thru the rain
yağmurdan parlamak
on a day like today
bugün gibi bir günde
ya never wanna see the sun go down
Güneşi asla görmek istemezsin
ya never wanna see the sun go down
Güneşi asla görmek istemezsin


Somewhere – there’s a place for you
Bir yerlerde – senin için bir yer var
I know that you believe it too
Bende buna inandığını biliyorum.
sometimes if you wanna get away
bazen kaçmak istersen
all ya gotta know is what we got is here to stay
Tüm bilmeniz gereken şey, burada kalmak için buradayız
all the way
bütün yol


On a day like today – the whole world could change
Bugün gibi bir günde – tüm dünya değişebilir
the sun’s gonna shine – shine thru the rain
Güneş parlayacak – yağmurdan parlayacak
on a day like today – no one complains
bugün gibi bir günde – kimse şikayet etmiyor
free to be pure – free to be sane
saf olmakta özgür – aklı başında olmak özgür
on a day like today
bugün gibi bir günde
ya never wanna see the sun go down
Güneşi asla görmek istemezsin
ya never wanna see the sun go down
Güneşi asla görmek istemezsin


Free is all we gotta be
Özgür olmamız gereken tek şey
dream dreams no one else can see
rüya rüyalar kimse göremez
but ya never know what might be comin’ for you and me
ama sen ve ben için ne gelebileceğini asla bilemezsin
ya it’s gonna be
o olacak


on a day like today…
bugün gibi bir günde …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/onadayliketoday.html