Bryan Adams - Native Son

I’ve seen many moons through these wrinkled eyes
Buruşmuş gözlerle birçok ay gördüm.
The years have made me old but they’ve made me wise
Yıllar beni yaşlılaştırdı ama onlar beni akıllıca yaptılar
Now the white man lives where our rivers run
Şimdi beyaz adam nehirlerimizin koştuğu yerde yaşıyor.


For now better days have passed
Şimdilik daha iyi günler geçti
We walk the streets of broken glass
Kırık cam sokaklarında yürüyoruz
Our people vanished as snow before the summer sun
Yaz güneşinden önce halkımız kar yağdı
Like dogs we were driven from this place
Köpekler gibi biz bu yerden sürüldük
Such injustice, time will not erase
Böyle adaletsizlik, zaman silinmeyecek
All these changes cannot be undone
Tüm bu değişiklikler geri alınamaz


When you feel the anger inside of you
İçindeki öfkeyi hissettiğinde
Hold your head high – let your aim be true
Kafanı yüksek tut – amacın gerçek olsun
Though your heart beats like a drum
Kalbin davul gibi atsa da
My native son
Benim yerli oğlum


Once there was a time my little one
Bir zamanlar benim küçük bir zaman vardı
Before the wagons – before the soldiers’ guns
Vagonlardan önce – askerlerin silahlarından önce
When this land was ours as far as the eagle flies
Bu toprak bizim kartal uçağımız olduğu zamanlardaydı.


No white flag – no broken truce
Beyaz bayrak yok – kırık ateşkes yok
With few words one can speak the truth – I don’t hear it
Birkaç kelimeyle doğruyu konuşabilir – duymuyorum
Time won’t heal it now
Zaman şimdi iyileşmeyecek


With each new day that comes to pass
Geçecek her yeni gün ile
Will the great spirit free us all at last?
En büyük ruh hepimizi özgür bırakacak mı?
He said we were the chosen ones
Seçilmiş olduğumuzu söyledi.


For all we had there’s nothin’ left
Hepimiz için hiçbir şey kalmamıştı.
We won’t forgive – we can’t forget
Affetmeyeceğiz – unutamayız
You know that your day will come
Biliyorsun ki günün gelecek
My native son
Benim yerli oğlum


With each new day that comes to pass
Geçecek her yeni gün ile
Will the great spirit free us all at last?
En büyük ruh hepimizi özgür bırakacak mı?
What has happened can never be undone
Olanlar asla geri alınamaz


When I was young – not yet a man
Ben gençken – henüz bir erkek değil
The sun rose and set upon our land
Güneş yükseldi ve topraklarımıza yerleşti
We were the chosen ones
Seçilmişler bizdik
My native son
Benim yerli oğlum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/nativeson.html