Bryan Adams - Is Your Mama Gonna Miss Ya?

I might as well bin blind
Ben de kör olabilirim
Thought I owned this world and all its time
Bu dünyaya ve tüm zamanlara sahip olduğumu düşündüm
Made up my mind not to love again
Aklımı tekrar sevmemeye
Live my life a single man
Hayatımı tek bir adam yaşa
Lady luck she came my way
Leydi şans yoluma geldi
Turned my night into day
Gecemi güne çevirdi


She went huff and blew my little house down
Kızgın gitti ve benim küçük evimi havaya uçurdu
She went puff ya she spun me around
O puf yaladı bana etrafında döndü
She played rough ya she took me to town
O sert oynadı ya da beni şehre götürdü
All I did was fool around
Tek yaptığım aptaldı.
And my whole world came tumblin’ down
Ve bütün dünyam tumblin aşağı geldi


Is your mama gonna miss ya now you’re gone?
Annen seni özleyecek mi şimdi gittin?
Is your mama gonna miss her little rollin’ stone?
Annen onun küçük taşını özleyecek mi?
Is mama gonna cry now she’s alone?
Annem şimdi ağlayacak mı yalnız mı?
Cause mama’s little girl ain’t goin’ home!
Çünkü annenin küçük kızı eve gitmiyor!
Ya-she’s goin’ with me
Ya benimle gidiyor
I couldn’t be found – couldn’t be heard
Bulamadım – duyulamadım
You couldn’t trap this free bird
Bu özgür kuşu yakalayamadın.
I loved to fly shoulda heard me sing
Shoulda uçmayı severdim şarkı söylemeyi duydum
You came along and flapped your wings
Sen geldin ve kanatlarını çırptın.
Had my eyes on the road foot on the floor
Gözlerimi yoldaki yere bıraktım
Tell me “hey who’s that knockin’ at my door?”
Söyle bana “Hey, kapımda kim var?”


She went huff and blew my little house down
Kızgın gitti ve benim küçük evimi havaya uçurdu
She went puff ya she spun me around
O puf yaladı bana etrafında döndü
She played rough ya she took me to town
O sert oynadı ya da beni şehre götürdü


All I did was fool around
Tek yaptığım aptaldı.
And my whole world came crumblin’ down
Ve bütün dünyam crumblin aşağı geldi


Is your mama gonna miss ya now you’re gone?
Annen seni özleyecek mi şimdi gittin?
Is your mama gonna miss her little rollin’ stone?
Annen onun küçük taşını özleyecek mi?
Is mama gonna cry now she’s alone?
Annem şimdi ağlayacak mı yalnız mı?
Cause mama’s little girl ain’t goin’ home!
Çünkü annenin küçük kızı eve gitmiyor!


I said stop and she said go
Dur dedim ve dedi ki
Looks so good I can’t say no
Çok güzel görünüyor, hayır diyemem
Now we’ve gone and lost control.
Şimdi kontrol ettik ve kaybettik.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/isyourmamagonnamissya.html