Bryan Adams - I’ll Always Be Right There

I swear to you – I will always be there for you –
Yemin ederim ki – her zaman senin yanında olacağım –
there’s nothin’ I won’t do
hiçbir şey yapmayacağım
I promise you – all my life I will live for you – we
Sana söz veriyorum – tüm hayatım senin için yaşayacağız – biz
will make it through
aracılığıyla yapacak
Forever – we will be
Sonsuza dek – olacağız
Together – you and me
Birlikte – sen ve ben
Oh n’ when I hold ya – nothin’ can compare
Ah ben seni tuttuğumda – hiçbir şey karşılaştırılamaz
With all of my heart – ya know I’ll always be – right
Kalbimin tümü ile – her zaman olacağımı biliyorum – doğru
there
Orada
I believe in us – nothin’ else could ever mean so much
Bana inanıyorum – başka hiçbir şey bu kadar çok şey ifade edemezdi.
You’re the one I trust our time has come – we’re not two
Zamanımızın geldiğine güvendiğin kişi sensin – biz iki değiliz
people
insanlar
Now – we are one – ya you’re second to none
Şimdi – biz biriz – ya siz yoksunuz
Forever – we will be
Sonsuza dek – olacağız
Together – a family
Birlikte – bir aile
The more I get to know ya – nothin’ can compare
Seni daha çok tanımak – hiçbir şey karşılaştırılamaz
With all of my heart – ya know I’ll always be – right
Kalbimin tümü ile – her zaman olacağımı biliyorum – doğru
there
Orada


Forever – we will be
Sonsuza dek – olacağız
Together – just you and me
Birlikte – sadece sen ve ben
The more I get to know ya – the more I really care
Seni daha çok tanıyorum – daha çok önemsiyorum
With all of my heart – ya know I’ll always be…
Bütün kalbimle – biliyorsun her zaman olacağım …
Ya know I really love ya – ya nothin’ can compare
Ya gerçekten seni sevdiğimi biliyorsun – sen hiçbir şey kıyaslayamazsın
For all of my life – ya know I’ll always be – right
Hayatımın tamamı için – her zaman olacağımı biliyorum – doğru
there
Orada

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/illalwaysberightthere.html