Bryan Adams - Flower Grown Wild

She was the girl in the very front row
Ön sıradaki kızdı.
Always waitin’ after the show
Her zaman gösteriden sonra bekle
She was the queen of the hollywood hills
Hollywood tepelerinin kraliçesiydi.
Knew the stars, the bars, the pimps and pills
Yıldızları, barları, pezevatları ve hapları ezin
Somebody’s climbin’ on a greyhound tonight
Birinin bu gece tahtta tırmanması
Too much lipstick and her dress real tight
Çok fazla ruj ve elbisesi çok sıkı
Looks like a woman but she ain’t quite
Bir kadına benziyor ama tam olarak değil.
No, not quite
Hayır değil


She’s somebody’s baby
O birilerinin bebeği
She’s somebody’s mother’s child
O birilerinin annesinin çocuğu
She may look like a lady
Bayan gibi görünebilir
But she’s just a flower grown wild
Ama o sadece bir çiçek yetiştirilen vahşi


They never knew you by your childhood name
Seni asla çocukluğunun adıyla tanımadılar
But they were drawn to you like moths to a flame
Ama sana alevler gibi alevler çizdiler
Nobody saw the tears in your silk n’ lace
Kimse ipek n ‘dantelindeki gözyaşlarını görmedi
Or the scarred little kid behind your face
Ya da yüzünün arkasındaki yaralı küçük çocuk
Just remember when you hold her tight
Sadece onu sıkıca tuttuğunu hatırla
What you’re holding in your arms tonight
Bu gece kollarında ne tutuyorsun?
She’s no angel, but that’s alright
O bir melek değil, ama sorun değil.
Ya that’s alright
Ya bu iyi


She’s somebody’s baby
O birilerinin bebeği
She’s somebody’s mother’s child
O birilerinin annesinin çocuğu
She may look like a lady
Bayan gibi görünebilir
But she’s just a flower grown wild
Ama o sadece bir çiçek yetiştirilen vahşi


Just another little pretty thing
Sadece başka bir küçük güzel şey
Another angel with a broken wing
Kırık kanatlı başka bir melek
Who fell to earth ‘neath the hollywood hills
Hollywood’un tepesine kim düştü?
Amid the stars and the bars, the pimps and pills
Yıldızlar, barlar, pezevenkler ve haplar arasında


Just like the girl on the movie screen
Tıpkı film ekranındaki kız gibi
She played it up until the very last scene
En son sahneye kadar oynadı.
The picture faded and the day was done
Resim soldu ve gün bitti
Went home to nothin but a loaded gun
Hiçbir şey yapmamış ama silahlanmış bir silah


Somebody’s climbing on a greyhound tonight
Birisi bu gece tahtta tırmanıyor
A little angel flyin’ out of sight
Bakıştan uçup küçük bir melek
Looks like a woman but she ain’t quite
Bir kadına benziyor ama tam olarak değil.
No, not quite
Hayır değil

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/flowergrownwild.html