Bryan Adams - Cloud Number Nine

clue number one was when you knocked on my door
ipucumun kapısını çaldığın sırada bir numaraydı
clue number two was the look that you wore
ipucu numarası iki giydiğin görünüştü
n’ that’s when i knew, it was a pretty good sign
n ‘o zaman biliyordum, oldukça iyi bir işaret oldu
that something was wrong up on cloud number nine
Dokuz numaralı bulutta bir şeylerin yanlış olduğunu


well it’s a long way up and we won’t come down tonight
iyi bir yol ve bu gece aşağı inmeyeceğiz
well it may be wrong but baby it sure feels right
peki yanlış olabilir ama bebeğim kesinlikle doğru geliyor


and the moon is out and the stars are bright
ve ay dışarıda ve yıldızlar parlak
and whatever comes s’gonna be alright
ve her ne olursa olsun, her şey yoluna girecek
cause tonight you will be mine – up on cloud number nine
bu gece benim olacaksın – bulut numarası dokuz olacak
and there ain’t no place that i’d rather be
ve daha doğrusu olmayacak bir yer yok
and we can’t go back but you’re here with me
ve geri dönemeyiz, ama benimle buradasın
yeah, the weather is really fine – up on cloud number nine
evet, hava gerçekten iyi – bulut numarası dokuzda


now he hurt you and you hurt me
şimdi seni incitti ve sen beni incittin
and that wasn’t the way it was supposed to be
ve olması gereken şekilde değildi
so baby tonight let’s leave the world behind
bebeğim bu gece dünyayı geride bırakalım
and spend some time up on cloud number nine
ve bulut numarası dokuzda biraz zaman harcamak


well it’s a long way up and we won’t come down tonight
iyi bir yol ve bu gece aşağı inmeyeceğiz
well it may be wrong but baby it sure feels right
peki yanlış olabilir ama bebeğim kesinlikle doğru geliyor


well we won’t come down tonight
bu gece aşağı inmeyeceğiz
ya we won’t come down tonight
ya bu gece gelmeyeceğiz
no we won’t come down tonight
hayır bu gece aşağı inmeyeceğiz


we can watch the world go by – up on cloud number nine
dünyayı takip edebiliriz – bulut numarası dokuzda

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/bryanadams/cloudnumbernine.html