Brutha - Make You Love It

Yeah introducing brutha lets go
Evet, brutha’yı tanıtalım
Oh yeah yeah yeah oh yeah yeah yeah oh yeah yeah yeah oh yeah yeah yeah yeahhh
Ah evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet


[Verse:]
[Ayet:]
Ya say you cant be my side chick
Ya benim yan civciv olamazsın
But I been blowin up ya sidekick
Ama ben seni sidekick uçurdum
Tryna get at you wants a grown man
Sana ulaşmaya çalış, yetişkin bir adam istiyor
But you frontin and ya boy cant it
Ama sen cephesin ya da o çocuk
You say I’m just too much to handle
Sen halledecek kadar çok şey olduğumu söylüyorsun
Cause all the girls wanna ride in the lambo
Çünkü tüm kızlar lamboda gezmek ister
But none of the hold a candle to you
Ama hiçbiri sana bir mum tutmaz
So what are you gonna do
Peki ne yapacaksın


[Chorus:]
[Koro:]
Why we even playin like this
Neden böyle oynarız?
Why you gotta be on that ish
Neden bu ish üzerinde olmalısın
when we both want this
ikimiz de bunu istediğimizde
I can make you love, I can make you love it
Seni sevişebilirim, seni sevdirebilirim
Yeah I know you want it
Evet istediğini biliyorum
gonna make you love it yeah yeah yeah
seni sevişecek evet evet evet
When the truck pull up out front
Kamyon öne çekildiğinde
be ready dont stop when the horn goin honk like
hazır ol, korna girerken honk gibi durma
beep beep beep beep beep beep
bip bip bip bip bip bip


[Verse:]
[Ayet:]
I be lookin at you and you be lookin at me
Sana bakıyorum ve sen bana bak.
But you playin hard to get
Ama sen almak zor oynuyorsun
you need to holler at me
bana bakmalısın
I got a pocket full of green
Yeşil dolu bir cep var
In the pocket of my jeans
Kot pantolonumun cebinde
hop in oh girl I can give you need
oh kıza atla ihtiyacım var


[Chorus 1x]
[Koro 1]


[Bridge:]
[Köprü:]
Just wanna please you
Sadece seni memnun etmek istiyorum
Make you feel like you’ve never felt
Hiç hissetmediğini hissettiriyorsun
Say I need you
Sana ihtiyacım var diyorum
And I dont want no one else
Ve kimseyi istemiyorum
But you
Ama sen
I want you
seni istiyorum
I need you
sana ihtiyacım var
So tell me what I gotta do
Ne yapmam gerektiğini söyle


[Chorus 2x:]
[Koro 2x:]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/brutha/makeyouloveit.html