Blackery, Emma - YouTuber vs Musician! Roast Yourself Challenge

Knock knock? Who’s there? It’s me the OG
Kapıyı çalmak mı? Oradaki kim? O benim OG
The one that made you famous because of my comedy
Seni komediğim için ünlü yapan kişi
From fifty shades of grey to the philosopher’s butt
Elli gri tonlarından filozofun kıçına kadar
You’re a comedian, bitch, stop being something that you’re not
Sen bir komedyensin orospu, olmadığın bir şey olmayı bırak.
Look at all our most viewed, where’s your songs in there?
En çok baktığımıza bak, orada şarkıların nerede?
All the ones you’re known for are cause of my underwear
Bildiğin herkes iç çamaşırımın sebebi.
People just want me, they didn’t sign up for you
İnsanlar sadece beni istiyorlar, senin için kayıt olmadılar
So go ahead and write a song about how you’re the “girl from YouTube”
Öyleyse devam et ve “YouTube’dan kız” olduğun hakkında bir şarkı yaz.


Oh please, you think your sketches made you OG?
Oh, lütfen skeçlerin seni OG yaptı mı?
Been doing this on YouTube since I was 18
18 yaşımdan bu yana YouTube’da bunu yapıyorum
I see your smug little face on the side of a bus
Kendini küçük bir yüzünü otobüsün kenarında görüyorum.
Have you been relevant since you shat on google plus?
Google plus’da para kazandığından beri uygun muydun?
Cause this ain’t 2013 no more
Çünkü bu 2013 değil artık
Your sketches were so funny but now all you do is bore
Eskizlerin çok komikti ama şimdi tek yaptığın delik
So step aside as this site begins to die
Yani bu site ölmeye başladığında kenara çekil
I’ll be at the O2 having the time of our life
O2’de hayatımızın zamanına sahip olacağım


Oh quit it, what, you think you’re Avril Lavigne?
Oh, bırak şunu, Avril Lavigne olduğunu düşünüyorsun?
You’re 24 years old stop trying to be 15
24 yaşında durmaya çalışıyorsun.
No one’s cared about pop-punk since 2007
2007’den beri hiç kimse pop-punk hakkında umursamıyor
The kids that listen to your songs are under 11
Şarkılarını dinleyen çocuklar 11 yaşın altında.
So what, you gonna take it all seriously now?
Ne yani, şimdi hepsini ciddiye mi alacaksın?
Just a year after saying you were gonna bail out?
Bir yıl sonra kurtarılacağını mı söylüyorsun?
You can’t sing, you just shout, you wanna call that art?
Şarkı söyleyemezsin, sadece bağırırsın, o sanatı çağırmak ister misin?
Want me to grab you a ladder so you can reach the charts?
Grafiklere ulaşabilmen için sana bir merdiven almamı ister misin?


Sucks to be you, number 2 on the iTunes rock
İTunes rock’ta 2 numara sizde
I guess you call that success, what chance have you got?
Sanırım bu başarı diyorsunuz, şansınız var mı?
A million subscribers and 50k views
Bir milyon abone ve 50 bin görüntüleme
Girl you’re the definition of “this bitch is old news”
Kız sen “bu orospu eski haber” tanımı
1 video a month and you think that’s fine
Bir ayda 1 video ve bunun iyi olduğunu düşünüyorsun
And you wonder why your channel’s gone into decline
Ve kanalınızın neden düşüşe geçtiğini merak ediyorsunuz
Had a beauty channel, gone
Bir güzellik kanalı vardı, gitti
Had a gaming channel, dead
Bir oyun kanalı, öldü
Why bother building up a brand when you can give up instead
Bunun yerine neden vazgeçerseniz bir marka oluşturmaya zahmet etmelisiniz


Oh bitch come on, least I got something to give
Oh kaltak gel, en azından verecek bir şeyim var.
“I promise you this”
“Sana söz veriyorum”
How innovative
Ne kadar yenilikçi
I make our living from this, I fund your whole career
Hayatımı bundan yapıyorum, tüm kariyerine para veriyorum
And you wanna ask yourself who the real star is here?
Ve kendine gerçek yıldızın kim olduğunu sormak ister misin?
People asking at your shows “can you sing google plus?”
Şovlarınızda soran insanlar “google plus şarkı söyleyebilir misiniz?”
Our most viewed song isn’t even serious
En çok görüntülenen şarkımız bile ciddi değil
So can you just give up so we can stop wasting money
Yani parayı boşa harcayabilelim diye pes edebilir misin?
I liked you better when you were funny
Komik olduğun zaman seni daha çok sevdim


Google my name, it says it right there “singer”
Google ismim, orada “şarkıcı” yazıyor
Guess “washed up YouTuber” just ain’t a view bringer
“YouTuber’ı yıkadım” sanırım bir bakış getirici değil
Look at every other YouTuber, they’re starting to jump ship
Diğer her bir YouTube’a bak, gemiye atlamaya başladılar.
Want me to play violin as you watch it sink
Lavaboyu seyrederken keman çalmamı ister
You know you got a good brain how about trying to use it
İyi bir beynin olduğunu, onu kullanmayı denediğini biliyorsun.
You wanna make videos?
Video yapmak ister misin?
Bitch this video is music
Kaltak bu video müzik
They might watch you but they listen to me
Seni izleyebilirler ama beni dinlerler
Cause I got more to offer them than 1080p
Çünkü onlara 1080p’den daha fazlasını sunacağım

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmablackery/youtubervsmusicianroastyourselfchallenge.html