Blackery, Emma - The Promise

Today, you don’t want to get out of bed
Bugün, yataktan çıkmak istemiyorsun
There are so many thoughts in your head
Kafanda çok fazla düşünce var.
Like you’d be better off dead, better off dead
Öldügünde daha iyi olsaydın, ölürsün.
But let me tell you
Ama sana söyleyeyim
There’s a whole world waiting for you
Bütün bir dünya seni bekliyor
It’s hard to believe but it’s true, whoa oh
İnanması zor ama bu doğru.
So just hold on for me, hold on for me
Yani sadece benim için bekle, benim için tut


‘Cause I believe if you go
Çünkü gidersen inanırım
My heart would break, just hold on one more day
Kalbim kırılacaktı, sadece bir gün daha bekle.


Because you are so beautiful, whoa oh
Çünkü sen çok güzelsin
I promise you this, I promise you this
Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum
And you are more than capable, whoa oh
Ve sen yeteneğinden daha fazlasısın, oo
Just believe in yourself when nobody else is listening
Başka kimse dinlemediğinde kendine inan


And I may not even know your name
Ve ismini bile bilmiyorum.
But I promise you I’ve felt the same
Ama söz veriyorum aynı şeyi hissettim
As you do right now, you’ll make it somehow
Şu an yaptığınız gibi, bir şekilde yapacaksınız
And even if you feel as though you have no friends
Ve arkadaşın yokmuş gibi hissediyor olsan bile
Except the blade that cuts your skin
Cildinizi kesen bıçak dışında
You’re better than this, you’re worth more than this
Bundan daha iyisin, bundan daha değerlisin


And I believe if you go my heart would break
Ve inanıyorum gidersen kalbim kırılır
Just hold on one more day
Sadece bir gün daha bekle.


Because you are so beautiful, whoa oh
Çünkü sen çok güzelsin
I promise you this, I promise you this
Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum
And you are more than capable, whoa oh
Ve sen yeteneğinden daha fazlasısın, oo
Just believe in yourself when nobody else is listening
Başka kimse dinlemediğinde kendine inan


And If you go I think my heart would break
Ve eğer gidersen, kalbimin kırılacağını düşünüyorum.
And if you go I think my heart would break
Ve eğer gidersen, kalbimin kırılacağını düşünüyorum.
Yeah, yeah, yeah, yea
Evet, evet, evet


Because you are so beautiful, whoa oh
Çünkü sen çok güzelsin
I promise you this, I promise you this
Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum
And you are more than capable, whoa oh
Ve sen yeteneğinden daha fazlasısın, oo
Just believe in yourself when nobody else is listening
Başka kimse dinlemediğinde kendine inan
You are so beautiful whoa oh
Sen çok güzelsin ah
I promise you this, I promise you this
Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum
And you are more than capable, whoa oh
Ve sen yeteneğinden daha fazlasısın, oo
Just believe in yourself when nobody else is listening
Başka kimse dinlemediğinde kendine inan

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmablackery/thepromise.html