Blackery, Emma - Ferris Wheel

I saw your lines all written down
Çizgiyi yazmış gördüm.
I read them twice and turned around
Onları iki kez okudum ve döndüm
I went to walk away
Gitmeye gittim
And then you came to me and said
Sonra bana gelip dedin


You know I’ve never been that good at words
Biliyorsun ki hiç bu kadar iyi olmamıştım
Won’t you give me a second to explain
Bana anlatacak bir saniye vermeyecek misin


I looked at you and rolled my eyes
Sana baktım ve gözlerimi yuvarladım
Expecting to see through your lies
Yalanlarını görmeyi bekliyorum
Instead I saw you staring back
Bunun yerine seni geriye baktığını gördüm.
You took a step and held my hand
Bir adım attın ve elimi tuttun


And there you stayed and said the words
Ve orada kaldın ve kelimeleri söyledin
“I’ve never known another girl like you”
“Senin gibi başka bir kızı hiç tanımadım”


And since that day I’ve never let you go
Ve o günden beri asla gitmene izin vermedim


And since that day I’ve never let you
Ve o günden beri asla sana izin vermedim


Now we’re holding on to what we have
Şimdi sahip olduğumuz şeyi tutuyoruz
What everyone else throws away
Herkes başka ne atar
Make the most of every moment
Her andan en iyi şekilde yararlanın
Thankful for each day you know
Bildiğiniz her gün için minnettarız


That you are worth your weight in gold to me
Bana altın değerindeki kilonuza değdiğini


Walked along the beach that day
O gün sahil boyunca yürüdüm
And watched the tide rush in and go
Gelgitin akmasını ve gitmesini izledi.
We jumped into a ferris wheel
Dönme dolaba atladık
And watched the world below
Ve dünyayı aşağıda izledim


You know that you are worth your weight in gold to me
Bana kilonun altın değerinde olduğunu biliyorsun


And since that day I’ve never let you go
Ve o günden beri asla gitmene izin vermedim
Waking up to you is all I know
Seni uyandırmak tek bildiğim
Never break this spell I’m under
Bu büyüyü asla kırmadım.
This will be the perfect summer
Bu mükemmel bir yaz olacak
And since that day I’ve never let you
Ve o günden beri asla sana izin vermedim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmablackery/ferriswheel.html