Blackery, Emma - Dirt

(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got, I’ve got, I’ve got)
Elimde var, bende var)


I was having such a good time
İyi vakit geçiriyordum
By the pool, sipping on wine
Havuz kenarında, şarabı yudumlarken
Then you came on Twitter saying I’m bitter
Sonra Twitter’a geldiğimi söylüyorum.
(Honey have you looked in the mirror?)
(Bal aynaya baktın mı?)
Never thought you would stoop so low
Hiç bu kadar düşük durduğunu düşünmemiştim
How far down will you go?
Ne kadar aşağı gideceksin?
On me, online, all the time
Benim, çevrimiçi, her zaman
Can’t write you back, gotta catch my flight
Seni geri yazamam, uçuşumu yakalamam lazım


I’m going somewhere new
Ben yeni bir yere gidiyorum
Somewhere you’ve never been to
Hiç gitmediğin bir yer
This altitude ain’t the only thing I got over you
Bu yükseklik senin üstümdeki tek şey değil


You know I got dirt on you
Biliyorsun bende kir var
Don’t make me spill it
Beni dökmeme izin verme
I’ve got tea for two
İki kişilik çayım var
And bitch I’m gonna sip it
Ve orospu yudum
No, you know somebody’s gonna come out of this fight on top
Hayır, biliyorsunuz birileri bu kavgadan çıkacak
It’s gonna be you with the bruises
O senin çürüklerle olacaksın
Cause I’ve got dirt on you
Çünkü senin üstünde kir var


(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on, I’ve got, I’ve got
Üzerinde kir var, elimde
I’ve got dirt on you)
Senin üstünde kir var.)


Now, you’re up in my face, getting irate
Şimdi, yüzümdesin, kızartılıyorsun.
You were so sweet, what changed?
Çok tatlıdın, ne değişti?
Guess things go sour
Sanırım işler ekşi
After they pass their sell-by date (ooh)
Satış tarihlerini geçtikten sonra (ooh)
The sun is casting rays
Güneş döküm ışınları
So let me serve some shade
Bu yüzden bana biraz gölge sunalım
Using my name for fame
Şöhret için adımı kullanıyorum
And yet you say you’re self-made, honey
Ve sen de kendi kendini sevdiğini söylüyorsun tatlım.


And when I count to three
Ve üçe kadar saydığımda
You’d best be on your knees
En iyisi dizlerinin üstünde olursun
Don’t you try coming for me
Benim için gelmeyi denemiyor musun
Cause I’m the bitch who keeps her receipts
Çünkü ben onun makbuzlarını tutan orospu


You know I got dirt on you
Biliyorsun bende kir var
Don’t make me spill it
Beni dökmeme izin verme
I’ve got tea for two
İki kişilik çayım var
And bitch I’m gonna sip it
Ve orospu yudum
No, you know somebody’s gonna come out of this fight on top
Hayır, biliyorsunuz birileri bu kavgadan çıkacak
It’s gonna be you with the bruises
O senin çürüklerle olacaksın
Cause I’ve got dirt on you
Çünkü senin üstünde kir var


(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on, I’ve got, I’ve got
Üzerinde kir var, elimde
I’ve got dirt on you)
Senin üstünde kir var.)


(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on, I’ve got, I’ve got
Üzerinde kir var, elimde
I’ve got dirt on you)
Senin üstünde kir var.)


If you keep looking then you’re gonna find me
Bakmaya devam edersen beni bulacaksın.
You turn it around on me, so I turn it around on you (hey)
Onu bana çevirirsin, ben de sana etrafı çeviririm (hey)
If you keep looking, you won’t like what you see
Bakmaya devam edersen gördüklerini beğenmeyeceksin
Keep pushing your lies on me, gonna show that I’m bulletproof
Bana yalanlarını itmeye devam et, kurşun geçirmez olduğumu göstereceğim.


(1, 2, 3)
(1, 2, 3)


You know I got dirt on you
Biliyorsun bende kir var
Don’t make me spill it
Beni dökmeme izin verme
I’ve got tea for two
İki kişilik çayım var
And bitch I’m gonna sip it
Ve orospu yudum
No, you know somebody’s gonna come out of this fight on top
Hayır, biliyorsunuz birileri bu kavgadan çıkacak
It’s gonna be you with the bruises
O senin çürüklerle olacaksın
Cause I’ve got dirt on you
Çünkü senin üstünde kir var


(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on, I’ve got, I’ve got
Üzerinde kir var, elimde
I’ve got dirt on you)
Senin üstünde kir var.)


(I’ve got dirt on you
(Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on you
Senin üstünde kir var
I’ve got dirt on, I’ve got, I’ve got
Üzerinde kir var, elimde
I’ve got, I’ve got, I’ve got)
Elimde var, bende var)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmablackery/dirt.html