Adelitas Way - Waiting For Tonight

Always said I wanna go be on my own
Her zaman kendi başıma kalmak istediğimi söyledi
I never said that the pain just wouldn’t subside
Asla ağrının bitmeyeceğini söylemedim
Caught between a house and a broken home
Bir ev ve kırık bir ev arasında yakalandı
Evil thoughts been running through my mind
Kötü düşünceler aklımdan geçiyordu


That’s when it all came down
Hepsi o zaman geldi
And everything around turned grey
Ve etraftaki her şey griye döndü
The pain will stop… but will it stop for me?
Acı duracak … ama benim için duracak mı?


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?


I can see it written on their face
Yüzlerinde yazılı olduğunu görebiliyorum
Run down from all of the problems and pain
Tüm sorunlardan ve acılardan kaçmak
Lights are on and we don’t hear no sound
Işıklar yanıyor ve ses duymuyoruz
Rock bottom and there’s no one helpin’ me out
Kaya dipte ve kimse bana yardım etmiyor


That’s when it all came down
Hepsi o zaman geldi
And everything around turned grey
Ve etraftaki her şey griye döndü
The pain will stop… but will it stop for me?
Acı duracak … ama benim için duracak mı?


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?


Here I am, let me know
İşte buradayım
There I go, turn away
İşte ben gidiyorum, uzaklaş
Here I am, let me know
İşte buradayım
There I go, turn away
İşte ben gidiyorum, uzaklaş


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?


Waiting for tonight
Bu gece için bekliyorum
You can find the words to say
Söyleyecek kelimeleri bulabilirsin
I can barely breathe
Zor nefes alıyorum
How will I move on?
Nasıl devam edeceğim?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/waitingfortonight.html