Adelitas Way - Undivided

Blood for the scars, and the stars and the stripes on my hand
Yara izleri için kan, yıldızlar ve şeritlerim elimde
And they been telling me I’m lost, double crossed, that I don’t understand,
Ve bana kayıp, çift çarpı, anlayamadığımı söylediler.
But when everyone’s running
Ama herkes koştuğunda
That’s when I will stand
O zaman ben duracağım
We’ll be together
Birlikte olacağız
Until the end
Sonuna kadar


We’re undivided
Biz bölünmemişiz
We’re bound by a thousands days
Binlerce gün bağlıyız.
We’re undivided
Biz bölünmemişiz
We belong each and every way
Her birimize aitiz
If they could just see us
Bizi görebilirlerse
No daylight between us
Aramızda gün ışığı yok
That’ll never change (that’ll never change)
Bu asla değişmeyecek (asla değişmeyecek)
When everyone’s left you
Herkes seni terk ettiğinde
Whatever you been through
Neler yaşadın
I will remain (I will remain)
Kalacağım (kalacağım)
We’re undivided.
Bölünmedik.


Push through the adds, words were said, only healing remains
Ekleri itin, kelimeler söylendi, sadece şifa kalıntıları
And I know you know me best, all my joys, all my flaws, all my pain
Ve biliyorum ki beni en iyi, tüm sevinçlerimi, tüm kusurlarımı, tüm acımı biliyorsun.
One in a million
Milyonda bir
Through thick and thin
İyi ve kötü günde
This is a life time
Bu bir hayat zamanı
We’re choosing to spend
Harcama yapmayı seçiyoruz


We’re undivided, We’re bound by a thousands days
Biz bölünmemişiz, binlerce gün bağlıyız.
We’re undivided, We belong each and every way
Biz bölünmemişiz, her birimize aitiz
If they could just see us
Bizi görebilirlerse
No daylight between us
Aramızda gün ışığı yok
That’ll never change (that’ll never change)
Bu asla değişmeyecek (asla değişmeyecek)
When everyone’s left you,
Herkes seni terk ettiğinde,
Whatever you been through
Neler yaşadın
I will remain (I will remain)
Kalacağım (kalacağım)


Yes, you and I (you and I)
Evet, sen ve ben (sen ve ben)
You never gonna let you go (never gonna let you go)
Asla gitmene izin vermeyeceksin (asla gitmene izin vermeyeceğim)
Yes, you and I (you and I)
Evet, sen ve ben (sen ve ben)
I’ll love you more then you’ll ever know,
Seni daha çok seveceğim o zaman bileceksin,


We’re undivided, We’re bound by a thousands days.
Bölünmedik, binlerce gündür bağlıyız.
We’re undivided, We belong, each and every way
Biz bölünmemişiz, Biz, her birimize aitiz.
If they could just see us,
Bizi görebilirlerse,
No daylight between us,
Aramızda gün ışığı yok,
That’ll never change (That’ll never change)
Bu asla değişmeyecek (Bu asla değişmeyecek)
When everyone’s left you
Herkes seni terk ettiğinde
Whatever you been through
Neler yaşadın
I will remain (I will remain)
Kalacağım (kalacağım)
We’re undivided
Biz bölünmemişiz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/undivided.html