Adelitas Way - Unbroken

A bitter taste, a better view
Acı tadı, daha iyi bir bakış
All it takes is all of you
Tek gereken her şey
Some will say it’s set in stone
Bazıları taşa konulduğunu söyleyecektir
Forget the future, let it go
Geleceği unut, bırak gitsin
There’s a fire underneath
Altında bir ateş var
Give it time, and they will see it
Zaman ver ve görecekler
Believe it
Buna inan


Hey, we’ve been asleep too long
Hey, çok uzun zamandır uyuduk
Hey, we’ve got a million miles to go
Hey, gitmem gereken bir milyon mil var.
But we’re a million strong
Ama biz milyonlarca güçlü
And this is, this is a moment
Ve bu, bu bir an
We have awoken
Biz uyandık
Hey, they say we don’t belong
Hey, biz ait değiliz derler.
But we are, we are unbroken
Ama biz, biz kırılmamışız
We are unbroken
Biz kırılmamış


A higher cause, a heavy toll
Daha yüksek bir sebep, ağır paralı
For all we’ve lost along the road
Yol boyunca kaybettiğimiz her şey için
With every step it changes you
Her adımda seni değiştirir
And now we’re left with no excuses
Ve şimdi bahanemiz kalmadı
The truth is
Gerçek şu ki


Hey, we’ve been asleep too long
Hey, çok uzun zamandır uyuduk
Hey, we’ve got a million miles to go
Hey, gitmem gereken bir milyon mil var.
But we’re a million strong
Ama biz milyonlarca güçlü
And this is this is a moment
Ve bu bir an
We have awoken
Biz uyandık
Hey, they say we don’t belong
Hey, biz ait değiliz derler.
But we are, we are unbroken
Ama biz, biz kırılmamışız
We are unbroken
Biz kırılmamış


Before we run out of time
Zamanımız bitmeden önce
This city needs us tonight
Bu şehrin bu gece bize ihtiyacı var.
We’ve got to bring it to life
Onu hayata getirmek zorundayız.
Cause we are, we are
Çünkü biz öyleyiz


Hey, we’ve been asleep too long
Hey, çok uzun zamandır uyuduk
Hey, we’ve got a million miles to go
Hey, gitmem gereken bir milyon mil var.
But we’re a million strong
Ama biz milyonlarca güçlü
And this is, this is a moment
Ve bu, bu bir an
We have awoken
Biz uyandık
Hey, they say we don’t belong
Hey, biz ait değiliz derler.
But we are, we are unbroken
Ama biz, biz kırılmamışız
We are unbroken
Biz kırılmamış

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/unbroken.html