Adelitas Way - Trapped

Johnny’s in a wasteland
Johnny bir çöplükte
You know he’s cooking up a spoon
Biliyorsun, bir kaşık pişiriyor.
He says this town’s been bringing him down
Bu kasabanın onu aşağı çektiğini söylüyor.
So he used to let loose
Bu yüzden boşverdi
Now he’s creepin’ in the shadows
Şimdi gölgelerde ürüyor.
He’s itching for a fix
Düzeltmek için kaşınıyor
He grabbed another ’cause he needs to get high
Bir tane daha yakaladı çünkü yüksek olması gerekiyordu.
Now he’s sitting doing 20 to life
Şimdi 20 yaşında oturuyor
And he’s gone, he’s gone, he’s gone
Ve o gitti, gitti, gitti
(I lost my soul so many times)
(Ruhumu birçok kez kaybettim)


I lost my soul so many times
Ruhumu çok defa kaybettim
Gave in even when I knew better
Daha iyi bildiğimde bile
I woke up on the other side
Diğer tarafta uyandım
And I am never going back, never going back to that
Ve asla geri dönmeyeceğim, asla geri dönmeyeceğim
Trapped (I ain’t fallin’ for that)
Kapana kısılmış (bunun için düşmeyeceğim)
Trapped
Hapsolmuş


Jenny’s got a big plan
Jenny’nin büyük bir planı var.
She’s gonna set the world on fire
Dünyayı ateşe verecek
I believe [?] finally things
Sonunda [?] Şeylere inanıyorum
On who’s side? On her mind
Kimin tarafında? Aklında
A couple meds and whisky
Birkaç ilaç ve viski
In the backseet of his car
Arabasının backseet
[?] says she’s falling in love
[?] aşık olduğunu söylüyor
Nine months now she’s all alone
Dokuz ay şimdi hepsi yalnız
All alone, all alone, alone
Yalnız, tek başıma, yalnız
(I lost my soul so many times)
(Ruhumu birçok kez kaybettim)


I lost my soul so many times
Ruhumu çok defa kaybettim
Gave in even when I knew better
Daha iyi bildiğimde bile
I woke up on the other side
Diğer tarafta uyandım
And I am never going back, never going back to that
Ve asla geri dönmeyeceğim, asla geri dönmeyeceğim
Trapped (I ain’t fallin’ for that)
Kapana kısılmış (bunun için düşmeyeceğim)
Trapped
Hapsolmuş


And no, I’m never going back
Ve hayır, asla geri dönmeyeceğim
Never going back to that trap
Asla bu tuzağa geri dönme
I ain’t goin’ back, no I ain’t goin’ back, no I ain’t goin’ back
Geri dönmeyeceğim, hayır geri dönmeyeceğim, hayır geri gitmeyeceğim
I ain’t goin’ back, I ain’t goin’ back, I ain’t goin’ back
Geri dönmeyeceğim, geri dönmeyeceğim, geri gitmeyeceğim


This life will eat you up inside
Bu hayat seni içeride yiyecek
I know you think you’re in too deep
Çok derinde olduğunu düşündüğünü biliyorum.
But it’s time to get up off your knees
Ama dizlerinin kalkma zamanı geldi.


I lost my soul so many times
Ruhumu çok defa kaybettim
Gave in even when I knew better
Daha iyi bildiğimde bile
I woke up on the other side
Diğer tarafta uyandım
And I am never going back, never going back to that
Ve asla geri dönmeyeceğim, asla geri dönmeyeceğim
I lost my soul so many times
Ruhumu çok defa kaybettim
Gave in even when I knew better
Daha iyi bildiğimde bile
I woke up on the other side
Diğer tarafta uyandım
And I am never going back, never going back to that
Ve asla geri dönmeyeceğim, asla geri dönmeyeceğim
I lost my soul so many times
Ruhumu çok defa kaybettim
Gave in even when I knew better
Daha iyi bildiğimde bile
I woke up on the other side
Diğer tarafta uyandım
And I am never going back, never going back to that
Ve asla geri dönmeyeceğim, asla geri dönmeyeceğim
Trapped (I ain’t fallin’ for that)
Kapana kısılmış (bunun için düşmeyeceğim)
Trapped (I ain’t fallin’ for that)
Kapana kısılmış (bunun için düşmeyeceğim)
Trapped
Hapsolmuş
And no, I’m never going back
Ve hayır, asla geri dönmeyeceğim
Never going back to that trap
Asla bu tuzağa geri dönme

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/trapped.html