Adelitas Way - Tell Me

Some girls like the boys who are bad
Bazı kızlar kötü olan erkekleri sever
Some girls just don’t know what they have
Bazı kızlar sadece onların ne olduğunu bilmiyorlar.
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?


Some girls always follow the cash
Bazı kızlar parayı her zaman takip eder
Some girls can’t let go of the past
Bazı kızlar geçmişe izin veremez
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?
Won’t you tell me now?
Şimdi anlatamayacak mısın?
Won’t you tell me now?
Şimdi anlatamayacak mısın?


Tell me what you love
Ne sevdiğini söyle
Is it sunlight?
Güneş ışığı mı?
Tell me what you feel
Bana ne hissettigini anlat
Is it alright?
Her şey tamam mı?
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
We can get along if you want us to
Eğer istersen, birlikte olabiliriz
Tell me what you want
Bana ne istediğini söyle
Now in this life
Şimdi bu hayatta
Tell me what you say
Ne dediğini söyle
Yeah, when the mood is right
Evet, ruh hali doğru olduğunda
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
When can hit it off if you want us to
Bizi istiyorsan ne zaman vurabilirsin?


(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim


Some girls like the boys who are fast
Bazı kızlar hızlı erkekleri sever
Some girls like making it last
Bazı kızlar bunu yapmayı sever
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?


Some girls got so much to prove
Bazı kızlar kanıtlamak için çok şey var
But those girls got nothing on you
Ama o kızların senin üzerinde hiçbir şeyi yok
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?
Won’t you tell me now?
Şimdi anlatamayacak mısın?
Won’t you tell me now?
Şimdi anlatamayacak mısın?


Tell me what you love
Ne sevdiğini söyle
Is it sunlight?
Güneş ışığı mı?
Tell me what you feel
Bana ne hissettigini anlat
Is it alright?
Her şey tamam mı?
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
We can get along if you want us to
Eğer istersen, birlikte olabiliriz
Tell me what you want
Bana ne istediğini söyle
Now in this life
Şimdi bu hayatta
Tell me what you say
Ne dediğini söyle
Yeah, when the mood is right
Evet, ruh hali doğru olduğunda
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
When can hit it off if you want us to
Bizi istiyorsan ne zaman vurabilirsin?


(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim
(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim
(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim


Some girls like the boys who are bad
Bazı kızlar kötü olan erkekleri sever
Some girls just don’t know what they have
Bazı kızlar sadece onların ne olduğunu bilmiyorlar.
Who, who are you?
Kim, kimsin sen?


Tell me what you love
Ne sevdiğini söyle
Is it sunlight?
Güneş ışığı mı?
Tell me what you feel
Bana ne hissettigini anlat
Is it alright?
Her şey tamam mı?
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
We can get along if you want us to
Eğer istersen, birlikte olabiliriz
Tell me what you want
Bana ne istediğini söyle
Now in this life
Şimdi bu hayatta
Tell me what you say
Ne dediğini söyle
Yeah, when the mood is right
Evet, ruh hali doğru olduğunda
Sitting on the bed in the back of the room
Odanın arka tarafındaki yatakta oturuyor
When can hit it off if you want us to
Bizi istiyorsan ne zaman vurabilirsin?


(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim
(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)
I’ll undercover you
Seni gizleyeceğim
(Oooh, oooh)
(Oooh, oooh)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/tellme.html