Adelitas Way - Different Kind Of Animal

Do you feel your future set in stone?
Geleceğini taşa koymuş hissediyor musun?
Do you fear the thought of the unknown?
Bilinmeyenin düşüncesinden korkuyor musun?
Here’s to the nights that’ll change your whole life
İşte bütün hayatını değiştirecek geceler.
Here’s to the times we’ll go and give them hell
İşte gideceğimiz ve cehenneme vereceğimiz zamanlar.


If you believe in something
Bir şeye inanırsan
Might as we’ll be you
Biz olacağız
When you go off at nothing
Hiçbir şeyden gitmediğinde
Hidden with the truth
Gerçek ile gizli


Cause one day you’ll wake up
Çünkü bir gün uyanacaksın
And see in you
Ve sende gör
A different kind of animal
Farklı bir hayvan türü
With nothing left to lose
Kaybedecek hiçbir şey kalmadı
One day you’ll wake up
Bir gün uyanacaksın
What else could I do?
Başka ne yapabilirim?
One day you’ll wake up
Bir gün uyanacaksın


Are you where you’ve always wanted to be?
Her zaman olmak istediğin yer misin?
Do you take advantage of your vanity?
Makyajından faydalanır mısınız?
Here’s to the nights that’ll change your whole life
İşte bütün hayatını değiştirecek geceler.
Here’s to the times we’ll go and give them hell
İşte gideceğimiz ve cehenneme vereceğimiz zamanlar.


If you believe in something
Bir şeye inanırsan
Might as well be you
Sen de olabilirsin
When you go off at nothing
Hiçbir şeyden gitmediğinde
Hidden with the truth
Gerçek ile gizli


Cause one day you’ll wake up
Çünkü bir gün uyanacaksın
And see in you
Ve sende gör
A different kind of animal
Farklı bir hayvan türü
With nothing left to learn
Öğrenmek için hiçbir şey kalmadı


Wherever you are, wherever you go
Nerede olursan ol, nereye gidersen git
I’ll past the test, I’ll let you know
Testi geçeceğim, size bildireceğim
That you know all that I’ve done
Yaptığım her şeyi biliyorsun
Why can’t you all just let me be?
Neden hepiniz beni yalnız bırakmıyorsunuz?
Take the chance and set me free
Şansı al ve serbest bırak.
Tell me all the things that I’ve done
Bana yaptığım her şeyi anlat
(I really should’ve done)
(Gerçekten yapmalıydım)


If you believe in something
Bir şeye inanırsan
Might as we’ll be you
Biz olacağız
When you go off at nothing
Hiçbir şeyden gitmediğinde
Hidden with the truth
Gerçek ile gizli


Cause one day you’ll wake up
Çünkü bir gün uyanacaksın
And see in you
Ve sende gör
A different kind of animal
Farklı bir hayvan türü
With nothing left to lose
Kaybedecek hiçbir şey kalmadı
Cause one day you’ll wake up
Çünkü bir gün uyanacaksın
With nothing left to lose
Kaybedecek hiçbir şey kalmadı
One day you’ll wake up
Bir gün uyanacaksın
One day you’ll wake up
Bir gün uyanacaksın

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/differentkindofanimal.html