Adelitas Way - Alive

What if I told you that I think you’re perfect?
Ya sana mükemmel olduğunu düşündüğümü söylersem?
Beautiful sky in your eyes, it’s so worth it.
Gözlerindeki güzel gökyüzü, buna çok değer.
I know you make me feel alive.
Beni hayatta hissettirdiğini biliyorum.


What if I told you that I’m in forever?
Ya sana sonsuza dek olduğumu söylesem?
Nothing to hide, yeah, I’ll go wherever you go.
Saklanacak bir şey yok, evet, nereye giderseniz gidin gideceğim.
You make me feel alive.
Bana yaşadığımı hissetiriyorsun.


And I’ll be hanging on every word you say to me.
Ve bana söylediğin her kelimeye asacağım.
Hanging on a feeling that I get,
Aldığım bir duygu üzerinde asılı,
Cause you make me
Çünkü beni yaratıyorsun


Laugh a little louder
Biraz daha yüksek sesle gülün
Love a little harder.
Biraz daha zor aşk.


[Chorus:]
[Koro:]
And I feel alive when I’m with you
Ve seninle yaşadığımı hissediyorum.
Every time it’s something new.
Her seferinde yeni bir şey.
Never knew what love could feel like
Aşkın nasıl bir his olduğunu asla bilemezdim
Until I walked away the first time.
İlk sefere çıkana kadar.
And I feel alive when I’m with you.
Ve seninleyken yaşadığımı hissediyorum.
Deep inside it’s something true.
İçinde derin bir şey doğru.
You’re the only reason I fight,
Kavga etmenin tek sebebi sensin.
You’re the best thing in my life.
Sen benim hayatımdaki en iyi şeysin.


What if I told you that I’d never hurt you?
Sana seni asla incitmeyeceğimi söylersem?
Always be there for you to hold on to.
Her zaman yanında olmak için orada ol.
I know you make me feel alive
Beni hayatta hissettirdiğini biliyorum.


And every single second’s a lifetime memory,
Ve her saniye bir ömür boyu hafıza,
I’ll be holding on to each moment
Her an dayanacağım
‘Cause you make me
Çünkü sen beni yaratıyorsun


Laugh a little louder
Biraz daha yüksek sesle gülün
Love a little harder.
Biraz daha zor aşk.


[Chorus]
[Koro]


And I feel alive when I’m with you.
Ve seninleyken yaşadığımı hissediyorum.
When I’m with you
Seninle olduğumda


[Chorus]
[Koro]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adelitasway/alive.html