Adele - That’s It, I Quit, I’m Movin’ On

When we used
Kullandığımızda
To say goodnight
İyi geceler demek
I’d always kiss
Her zaman öpüşürüm
And hold you tight
Ve sıkı tut
But lately
Ama son zamanlarda
You don’t seem
Görünmüyorsun
To care
Önemsemek
You close the door
Kapıyı kapat
And leave me
Ve beni terk et
Standing there
Orada duruyor
Oh, honey
Oh Balım
That’s not fair
Adil değil
That’s it
Bu kadar
I quit
bıraktım
I’m movin’ on
Devam ediyorum


The other night
Diğer gece
We had a date
Bir randevumuz vardı
And you showed up
Ve sen ortaya çıktın
Two hours late
İki saat geç
And though your hair
Ve saçların
Was all in place
Hepsi yerinde
Somebody smeared
Birisi bulaşmış
Their lipstick
Rujları
On your face
Yüzünde
Oh, they smeared it
Oh, bulaşmışlar
Every place
Her yer
Yeah that’s it honey
Evet bu bal
I quit I’m movin’ on
Çıkıyorum, devam ediyorum


Oooohhhh
oooohhhh


You made me want you
Beni istedin
You made me leave you
Sen beni terk ettin
You made me tumble
Beni yuvarlandın
And fall
Ve düşer
But if I
Ama eğer ben
Can’t have you the way
Yolu bulamazsın
I want you
seni istiyorum
I don’t want you at all
Ben seni hiç istemiyorum


Baby, I can take a lot
Bebeğim, çok alabilirim
Cause I love
Çünkü ben seviyorum
Everything you got
Elindeki her şey
Though your kisses
Öpüşün olsa da
Fill me
Beni doldur
So if you got
Eğer varsa
Someone else
Başkası
I gotta go
gitmeliyim
Oh, that you know
Oh, bilirsin
Yeah that’s it honey
Evet bu bal
I quit I’m movin’ on
Çıkıyorum, devam ediyorum


Oooohhhh
oooohhhh


You made me want you
Beni istedin
You made me leave you
Sen beni terk ettin
You made me tumble
Beni yuvarlandın
And fall
Ve düşer
But if I
Ama eğer ben
Can’t have you the way
Yolu bulamazsın
I want you
seni istiyorum
I don’t want you at all
Ben seni hiç istemiyorum


Baby
Bebek
I can take a lot
Çok alabilirim
Cause I love
Çünkü ben seviyorum
Everything you got
Elindeki her şey
Though your kisses
Öpüşün olsa da
Fill me
Beni doldur
So if you got
Eğer varsa
Someone else
Başkası
I gotta go
gitmeliyim
Oh, that you know
Oh, bilirsin
So that’s it baby
Yani bu bebek
I quit now I’m movin’ on
Şimdi bırakıyorum devam ediyorum
So that’s it baby
Yani bu bebek
I quit now
Şimdi bırakıyorum
I’m movin’ on
Devam ediyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/thatsitiquitimmovinon.html