Adele - Someone Like You

I heard that you’re settled down
duyduğuma göre durulmuşsun
That you found a girl and you’re married now.
Bir kız buldun ve şimdi evlisin.
I heard that your dreams came true.
Rüyalarının gerçek olduğunu duydum.
Guess she gave you things I didn’t give to you.
Sanırım sana vermediğim şeyleri sana verdi.


Old friend, why are you so shy?
Eski arkadaşım, neden bu kadar çekingensin?
Ain’t like you to hold back or hide from the light.
Işıktan uzak durmak ya da saklanmak gibi değil.


I hate to turn up out of the blue uninvited
Davetsiz maviden çıkmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
Ama ben uzak kalamadım, savaşamadım.
I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
Yüzümü görmeyi umuyordum ve hatırlatıldığını
That for me it isn’t over.
Bu benim için bitmedi.


Never mind, I’ll find someone like you
Boşver, senin gibi birini bulurum
I wish nothing but the best for you too
Senin için de en iyisinden başka hiçbir şey istemiyorum
Don’t forget me, I beg
Beni unutma, yalvarırım
I’ll remember you said,
Dediğini hatırlayacağım
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
“Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”
Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor


You know how the time flies
Zamanın nasıl geçtiğini biliyorsun
Only yesterday was the time of our lives
Sadece dün hayatımızın zamanıydı.
We were born and raised
Biz doğduk ve büyüdük
In a summer haze
Bir yaz pusunda
Bound by the surprise of our glory days
Şanlı günlerimizin sürpriziyle bağlı.


I hate to turn up out of the blue uninvited
Davetsiz maviden çıkmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
Ama ben uzak kalamadım, savaşamadım.
I’d hoped you’d see my face and that you’d be reminded
Yüzümü görmeyi umuyordum ve hatırlatıldığını
That for me it isn’t over.
Bu benim için bitmedi.


Never mind, I’ll find someone like you
Boşver, senin gibi birini bulurum
I wish nothing but the best for you too
Senin için de en iyisinden başka hiçbir şey istemiyorum
Don’t forget me, I beg
Beni unutma, yalvarırım
I’ll remember you said,
Dediğini hatırlayacağım
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”
“Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor.”


Nothing compares
Hiçbir şey kıyaslanamaz
No worries or cares
Endişe veya umursama yok
Regrets and mistakes
Pişmanlıklar ve hatalar
They are memories made.
Onlar hatıralar.
Who would have known how bittersweet this would taste?
Kimin bu acı tattırmanın tadı olacağını kim bilebilirdi?


Never mind, I’ll find someone like you
Boşver, senin gibi birini bulurum
I wish nothing but the best for you
senin için en iyiden başkasını dilemem
Don’t forget me, I beg
Beni unutma, yalvarırım
I’ll remember you said,
Dediğini hatırlayacağım
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”.
“Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor”.


Never mind, I’ll find someone like you
Boşver, senin gibi birini bulurum
I wish nothing but the best for you too
Senin için de en iyisinden başka hiçbir şey istemiyorum
Don’t forget me, I beg
Beni unutma, yalvarırım
I’ll remember you said,
Dediğini hatırlayacağım
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
“Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”
Bazen aşık olur ama bazen bunun yerine acıyor. “

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/someonelikeyou.html