Adele - Skyfall

This is the end
Bu son
Hold your breath and count to ten
Nefesini tut ve ona kadar say
Feel the earth move and then
Dünyayı hareket ettirin ve sonra
Hear my heart burst again
Kalbimin tekrar patladığını duy


For this is the end
Bunun sonu var
I’ve drowned and dreamt this moment
Bu anı boğdum ve hayal ettim
So overdue I owe them
Öyleyse geciktim onlara borçluyum
Swept away, I’m stolen
Süpürüldü, ben çalındım


Let the sky fall
Bırak gökyüzü düşsün
When it crumbles
Parçalandığında
We will stand tall
Uzun boylu duracağız
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş


Let the sky fall
Bırak gökyüzü düşsün
When it crumbles
Parçalandığında
We will stand tall
Uzun boylu duracağız
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş
At skyfall
Gökyüzünde
That skyfall
Bu gök gürültüsü


Skyfall is where we start
Skyfall başladığı yer.
A thousand miles and poles apart
Bin mil ve ayrı kutuplar
Where worlds collide and days are dark
Dünyanın çarpıştığı ve günlerin karanlık olduğu yer
You may have my number, you can take my name
Numaram sende olabilir, adımı alabilirsin
But you’ll never have my heart
Ama asla kalbim olmayacaksın


Let the sky fall (let the sky fall)
Gökyüzünün düşmesine izin ver (gökyüzünün düşmesine izin ver)
When it crumbles (when it crumbles)
Ne zaman parçalanırsa (parçalandığında)
We will stand tall (we will stand tall)
Uzun boylu duracağız (uzun boylu duracağız)
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş


Let the sky fall (let the sky fall)
Gökyüzünün düşmesine izin ver (gökyüzünün düşmesine izin ver)
When it crumbles (when it crumbles)
Ne zaman parçalanırsa (parçalandığında)
We will stand tall (we will stand tall)
Uzun boylu duracağız (uzun boylu duracağız)
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş
At skyfall
Gökyüzünde


[x2:]
[X2:]
(Let the sky fall
(Bırak gökyüzü düşsün
When it crumbles
Parçalandığında
We will stand tall)
Uzun boylu duracağız)


Where you go I go
Sen nereye ben oraya
What you see I see
Gördüğün şeyi görüyorum
I know I’d never be me
Asla ben olmadığımı biliyorum
Without the security
Güvenlik olmadan
Of your loving arms
Sevgi dolu kolların
Keeping me from harm
Beni zarardan koru
Put your hand in my hand
Elini elime tut
And we’ll stand
Ve biz duracağız


Let the sky fall (let the sky fall)
Gökyüzünün düşmesine izin ver (gökyüzünün düşmesine izin ver)
When it crumbles (when it crumbles)
Ne zaman parçalanırsa (parçalandığında)
We will stand tall (we will stand tall)
Uzun boylu duracağız (uzun boylu duracağız)
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş


Let the sky fall (let the sky fall)
Gökyüzünün düşmesine izin ver (gökyüzünün düşmesine izin ver)
When it crumbles (when it crumbles)
Ne zaman parçalanırsa (parçalandığında)
We will stand tall (we will stand tall)
Uzun boylu duracağız (uzun boylu duracağız)
Face it all together
Hepsiyle birden yüzleş
At skyfall
Gökyüzünde


Let the sky fall
Bırak gökyüzü düşsün
We will stand tall
Uzun boylu duracağız
At skyfall
Gökyüzünde
Oh-s…
Ah-s …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/skyfall.html