Adele - Remedy

I remember all of the things that I thought I wanted to be
Olmak istediğimi düşündüğüm tüm şeyleri hatırlıyorum
So desperate to find a way out of my world and finally breathe
Dünyamdan bir çıkış yolu bulmak için çaresizim ve sonunda nefes al
Right before my eyes I saw, my heart it came to life
Gözlerimin önünde gördüm, kalbim hayat buldu
This ain’t easy, it’s not meant to be
Bu kolay değil, öyle değil
Every story has its scars
Her hikayenin izleri vardır


When the pain cuts you deep
Acı seni derinden kesince
When the night keeps you from sleeping
Gece uyumaktan seni korurken
Just look and you will see
Sadece bak ve göreceksin
That I will be your remedy
Senin çareni olacağım
When the world seems so cruel
Dünya çok acımasız görünüyorsa
And your heart makes you feel like a fool
Ve kalbin seni aptal gibi hissettiriyor
I promise you will see
Söz veriyorum göreceksin
That I will be, I will be your remedy
Ben olacağım, senin çareni olacağım


No river is too wide or too deep for me to swim to you
Hiçbir nehir benim için yüzmem için çok geniş ya da çok derin değil
Come whatever, I’ll be the shelter that won’t let the rain come through
Ne olursa olsun, yağmurun içinden geçmesine izin vermeyecek sığınak olacağım
Your love, it is my truth
Aşkın benim gerçek
And I will always love you
Ve ben hep seni seveceğim
Love you
Seni seviyorum


When the pain cuts you deep
Acı seni derinden kesince
When the night keeps you from sleeping
Gece uyumaktan seni korurken
Just look and you will see
Sadece bak ve göreceksin
That I will be your remedy
Senin çareni olacağım
When the world seems so cruel
Dünya çok acımasız görünüyorsa
And your heart makes you feel like a fool
Ve kalbin seni aptal gibi hissettiriyor
I promise you will see
Söz veriyorum göreceksin
That I will be, I will be your remedy
Ben olacağım, senin çareni olacağım


When the pain cuts you deep
Acı seni derinden kesince
When the night keeps you from sleeping
Gece uyumaktan seni korurken
Just look and you will see
Sadece bak ve göreceksin
I will be, I will be
Olacağım, olacağım
When the world seems so cruel
Dünya çok acımasız görünüyorsa
And your heart makes you feel like a fool
Ve kalbin seni aptal gibi hissettiriyor
I promise you will see
Söz veriyorum göreceksin
That I will be, I will be, I will be…
Olacağım, olacağım, olacağım …
Your Remedy
Senin çözüm

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/remedy.html