Adele - Now And Then

Sometimes the hole you left hurts my heart
Bazen bıraktığın delik kalbimi acıtıyor
So bad it cuts through the deepest parts of me
O kadar kötü ki benim en derin kısımlarında kesiyor
And fills up my mouth with the words that cry
Ve ağladığım kelimeleri ağzımla doldurur
How I’m still trying to stay inside
Nasıl hala içeride kalmaya çalışıyorum?


Hearts break and hands wait
Kalpler kırıl ve eller bekle
To make us grow fonder
Bizi büyümek için
Then our eyes cry and souls sigh
Sonra gözlerimiz ağlıyor ve ruhlar iç çekiyor
So that we know that it hurts
Böylece biliyoruz ki acıyor


Our hearts break and hands wait
Kalplerimizin kırılması ve elleri
To make us grow fonder
Bizi büyümek için
Then our eyes cry and souls sigh
Sonra gözlerimiz ağlıyor ve ruhlar iç çekiyor
So that we know that it hurts
Böylece biliyoruz ki acıyor


Every now and then my memories ache
Her şimdi ve sonra anılarım ağrıyor
With the empty ideas of the ones we’d made, yeah
Yaptığımızın boş fikirleriyle, evet
But as time goes on and my age gets older
Ama zaman geçtikçe ve yaşım büyüdüğünde
I love the ones I know, they’re enough to picture the rest
Tanıdığımları seviyorum, kalanları resmetmek için yeterli


‘Cause hearts break and hands wait
Çünkü kalplerin kırılması ve elleri bekle
To make us grow fonder
Bizi büyümek için
Then our eyes cry and souls sigh
Sonra gözlerimiz ağlıyor ve ruhlar iç çekiyor
So that we know that it hurts
Böylece biliyoruz ki acıyor


Our hearts break and hands wait
Kalplerimizin kırılması ve elleri
To make us grow fonder
Bizi büyümek için
Then our eyes cry and souls sigh
Sonra gözlerimiz ağlıyor ve ruhlar iç çekiyor
So that we know that it hurts
Böylece biliyoruz ki acıyor


You know when to make me imagine you’re here
Beni ne zaman hayal edeceğini biliyorsun.
You know when to make me imagine you’re here
Beni ne zaman hayal edeceğini biliyorsun.
You know when to make me imagine you’re here
Beni ne zaman hayal edeceğini biliyorsun.
You know when to make me imagine you’re here
Beni ne zaman hayal edeceğini biliyorsun.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/nowandthen.html