Adele - Last Nite

Last night she said
Dün gece söyledi
Oh, baby
Bebeğim
I feel so down
düşmüş hissediyorum
Oh, and turned me off
Oh, ve beni reddetti
When I feel left out
Dışarda kaldığımda
So I
Yani ben
I turned around
Döndüm
Oh, baby
Bebeğim
I don’t care no more
Artık umrumda değil
I know this for sure
Bunu kesin olarak biliyorum
I’m walking
Ben yürüyorum
Out that door
O kapıdan


Well, I’ve been in town
Şey, ben şehirde bulundum
For just about fifteen
Yaklaşık onbeş için
Ehole minutes now
Ehole dakika şimdi
Oh, baby, I feel so down
Oh, bebeğim, çok üzüldüm
And I don’t know why
Ve nedenini bilmiyorum
I keep walking for miles
Kilometrelerce yürümeye devam ediyorum


But the people
Ama insanlar
They don’t understand
Anlamıyorlar
No, girlfriends
Hayır, sevgililerim
They can’t understand
Anlayamıyorlar
Your grandsons
Torunların
They won’t understand
Anlamayacaklar
On top of this
Bunun üzerinde
I ain’t ever
Ben hiç
Gonna understand
Anlayacağım


Last night she said
Dün gece söyledi
Oh, baby
Bebeğim
Don’t feel so down
Aşağı hissetme
Oh, and turned me off
Oh, ve beni reddetti
When I feel left out
Dışarda kaldığımda
So I, I turned around
Ben de döndüm.
Oh, baby
Bebeğim
I’m gonna be alright
iyi olacağım
It was a great big lie
Büyük bir yalandı
Cause I left that night
Çünkü o gece ayrıldım
Yeah
Evet


Oh, people
Ah, insanlar
They don’t understand
Anlamıyorlar
No, girlfriends
Hayır, sevgililerim
They don’t understand
Anlamıyorlar
In spaceships
Uzay gemilerinde
They won’t understand
Anlamayacaklar
And me
Ve ben
I ain’t ever
Ben hiç
Gonna understand
Anlayacağım


Last night she said
Dün gece söyledi
Oh, baby
Bebeğim
I feel so down
düşmüş hissediyorum
She had turned me off
Beni reddetmişti.
When I feel left out
Dışarda kaldığımda
So I
Yani ben
I turned around
Döndüm
Oh, little girl
Oh, küçük kız
I don’t care no more
Artık umrumda değil
I know this for sure
Bunu kesin olarak biliyorum
I’m walking
Ben yürüyorum
Out that door, yeah
O kapıdan, evet

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/lastnite.html