Adele - I Found A Boy

I thought I told you, he’d be home soon.
Sana söyledim, yakında evde olurdum.
Couldn’t help myself, you’re too good to be true.
Kendime yardım edemedim, gerçek olamayacak kadar iyisin.
I fall short each time,
Her seferinde kısa düşüyorum
Every time he ain’t here.
Her seferinde burada değil.
You and your charm creep closer,
Sen ve çekicin daha yakın,
Closer and near.
Daha yakın ve yakın.
Like a fool for fire, I fall
Ateş için bir aptal gibi, düşüyorum
With my pride and all.
Gururumla ve her şeyimle.
Like a bomb before explosion
Patlamadan önce bomba gibi
Ticking by your call.
Araman tarafından işaretleniyor.
You’re the wiser one, disguised from greed.
Açgözlülükten gizlenen akıllı olan sensin.
And I’m just a child who belongs on her knees.
Ve ben sadece dizlerine ait olan bir çocuğum.


But I found a boy who I love more
Ama daha çok sevdiğim bir erkek buldum.
Than I ever did you before.
Senden daha önce hiç yapmadım.
So, stand beside the river I cried
O yüzden nehrin yanında durdum ağladım
And lay yourself down.
Ve kendini bırak.
Look how you want me now that I don’t need you.
Bana şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum, sana ihtiyacım yok.


So, you thought that I’d crumble to my knees
Demek ki dizlerime yıkacağımı düşündün.
At the first sight of you crawling back to me
İlk bakışta bana geri dönüyorsun
To whisper, “Will you leave your man?”
Fısıldamak için, “Adamını bırakacak mısın?”
‘Cause you swear that this time you can stand by me.
Çünkü yemin ederim ki bu sefer yanımda durabilirsin.
I won’t stand by you.
Senin yanında olmayacağım.


‘Cause I found a boy who I love more
Çünkü ben daha çok sevdiğim bir erkek buldum
Than I ever did you before.
Senden daha önce hiç yapmadım.
So, stand beside the river I cried
O yüzden nehrin yanında durdum ağladım
And lay yourself down.
Ve kendini bırak.
Look how you want me now that I don’t need you!
Bana şimdi nasıl görüneceğine bak, sana ihtiyacım yok!


I ain’t yours for no taking.
Seni almadığım için senin değil.
You must be mistaken.
Yanılmış olmalısın.
I could never look into your eyes and settle for wrong
Gözlerine hiç bakıp yanlız kalmam.
And ignore the right.
Ve doğruyu görmezden gel.


When I found a boy who loves me more
Beni daha çok seven bir oğlan bulduğumda
Than you ever did me before.
Sen daha önce hiç yaptın.
So, stand beside the river you cried
Öyleyse, nehrin yanında durdun
And lay yourself down!
Ve kendini bırak!
Look how you want me now that I don’t need you!
Bana şimdi nasıl görüneceğine bak, sana ihtiyacım yok!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/ifoundaboy.html