Adele - Hometown Glory

I’ve been walking in the same way as I did
Ben de yaptığım gibi yürüdüm
Missing out the cracks in the pavement
Kaldırımdaki çatlakları kaçırmak
And tutting my heel and strutting my feet
Topuğumu tutup ayaklarımı çaldım
“Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?”
“Senin için yapabileceğim bir şey var mı canım? Arayabileceğim kimse var mı?”
“No and thank you, please Madam. I ain’t lost, just wandering.”
“Hayır ve teşekkür ederim, lütfen hanımefendi. Kaybolmadım, sadece geziyorum.”


Round my hometown
Benim memleketim yuvarlak
Memories are fresh
Anılar taze
Round my hometown
Benim memleketim yuvarlak
Ooh the people I’ve met
Ooh tanıştığım insanlar
Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi
Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi
Are the wonders of this world
Bu dünyanın mucizeleri mi
Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi


I like it in the city when the air is so thick and opaque
Havanın çok kalın ve opak olduğu şehirde bunu seviyorum
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades
Herkesi kısa etekler, şortlar ve tonlarda görmeyi çok seviyorum.
I like it in the city when two worlds collide
İki dünya çarpıştığında bunu şehirde seviyorum
You get the people and the government
İnsanları ve hükümeti alırsın.
Everybody taking different sides
Herkes farklı taraflar alıyor


Shows that we ain’t gonna stand shit
Bok yapmayacağımızı gösterir.
Shows that we are united
Birleşik olduğumuzu gösterir.
Shows that we ain’t gonna take it
Onu almayacağımızı gösterir.
Shows that we ain’t gonna stand shit
Bok yapmayacağımızı gösterir.
Shows that we are united
Birleşik olduğumuzu gösterir.


Round my hometown
Benim memleketim yuvarlak
Memories are fresh
Anılar taze
Round my hometown
Benim memleketim yuvarlak
Ooh the people I’ve met
Ooh tanıştığım insanlar
(Do da di di da da da da do do do do oh oh oh yaaaaaa yaa aye)
(Yapar mısın da ne yaparsın oh oh yaaaaaa yaa aye)


Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi
Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi
Are the wonders of this world
Bu dünyanın mucizeleri mi
Are the wonders of my world
Dünyamın mucizeleri mi
Of my world
Benim dünyamdan
Yeah
Evet
Of my world
Benim dünyamdan
Of my world yeah
Benim dünyamdan evet

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/hometownglory.html