Adele - Cold Shoulder

You say it’s all in my head
Her şeyin kafamda olduğunu söylüyorsun
And the things I think just don’t make sense
Ve düşündüğüm şeyler mantıklı değil
So where you been then? Don’t go all coy
O zaman nerede oldu? Tüm coy gitme
Don’t turn it ’round on me like it’s my fault
Benim üzerime dönme, benim suçum gibi
See I can see that look in your eyes
Görüyorum ki gözlerine bak
The one that shoots me each and every time (every time)
Beni her seferinde vuran (her seferinde)


You grace me with your cold shoulder
Soğuk omzunla beni korusun
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım
You shower me with words made of knives
Bıçaklardan yapılmış kelimelerle beni duş al.
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım


These days when I see you
Seni gördüğüm günlerde
You make it look like I’m see-through
Gördüğüm gibi görünüyorsun
Do tell me why you waste our time
Bana neden zaman harcadığını söyle
When your heart ain’t admitting you’re not satisfied
Kalbin kabul etmediğinde memnun değilsin
You know I know just how you feel
Biliyorsun, nasıl hissettiğini biliyorum.
I’m starting to find myself feeling that way too
Kendimi bu şekilde hissetmeye başladım


When you grace me with your cold shoulder
Bana soğuk omzunu verdiğinde
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım
You shower me with words made of knives
Bıçaklardan yapılmış kelimelerle beni duş al.
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım


Time and time again, I play the role of fool
Zaman ve tekrar tekrar, aptal rolünü oynuyorum
(Just for you)
(Sadece senin için)
Even in the daylight when you think that I don’t see you
Gün ışığında bile seni görmediğimi düşündüğün zaman
Try to look for things I hear but our eyes never find
Duyduğum şeyleri aramaya çalış ama gözümüz asla bulamaz
‘Though I do know how you play
‘Nasıl oynandığını bilmeme rağmen


You grace me with your cold shoulder
Soğuk omzunla beni korusun
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım
You shower me with words made of knives
Bıçaklardan yapılmış kelimelerle beni duş al.
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım


You grace me with your cold shoulder
Soğuk omzunla beni korusun
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım
You shower me with words made of knives
Bıçaklardan yapılmış kelimelerle beni duş al.
Whenever you look at me I wish I was her
Bana baktığın zaman keşke onun olsaydım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adele/coldshoulder.html