Addison Road - What Do I Know Of Holy

I made You promises a thousand times
Ben sana binlerce kez söz verdin
I tried to hear from Heaven
Cennetten duymaya çalıştım
But I talked the whole time
Ama ben bütün zaman konuştum
I think I made You too small
Ben seni çok küçük yaptım sanırım
I never feared You at all No
Senden hiç korkmadım Hayır
If You touched my face would I know You?
Yüzüme dokundun, seni tanıyor muydun?
Looked into my eyes could I behold You?
Gözlerime baktım, seni görebiliyor muyum?


[CHORUS]
[KORO]
So What do I know of You
Peki ben senin hakkında ne biliyorum
Who spoke me into motion?
Beni kim harekete geçirdi?
Where have I even stood
Nerede durdum bile
But the shore along Your ocean?
Ama okyanusun kıyısında mı?
Are You fire? Are You fury?
Ateş mi ediyorsun Öfkeleniyor musun?
Are You sacred? Are You beautiful?
Sen kutsal mısın? Güzel misin?
So What do I know? What do I know of Holy?
Peki ne biliyorum? Kutsal hakkında ne biliyoruz?


I guess I thought that I had figured You out
Sanırım seni anladığımı düşündüm.
I knew all the stories and I learned to talk about
Bütün hikayeleri biliyordum ve hakkında konuşmayı öğrendim
How You were mighty to save
Nasıl tasarruf edeceksin?
Those were only empty words on a page
Onlar bir sayfada sadece boş kelimelerdi.
Then I caught a glimpse of who You might be
Sonra kim olabileceğine dair bir bakış yakaladım.
The slightest hint of You brought me down to my knees
En ufak bir ipucu beni dizlerime indirdi.


[CHORUS]
[KORO]
So What do I know of You
Peki ben senin hakkında ne biliyorum
Who spoke me into motion?
Beni kim harekete geçirdi?
Where have I even stood
Nerede durdum bile
But the shore along Your ocean?
Ama okyanusun kıyısında mı?
Are You fire? Are You fury?
Ateş mi ediyorsun Öfkeleniyor musun?
Are You sacred? Are You beautiful?
Sen kutsal mısın? Güzel misin?
So What do I know? What do I know of Holy?
Peki ne biliyorum? Kutsal hakkında ne biliyoruz?


[CHORUS 2]
[CHORUS 2]
What do I know of Holy?
Kutsal hakkında ne biliyoruz?
What do I know of wounds that will heal my shame?
Benim utancımı iyileştirecek yaralardan ne anlarım?
And a God who gave life it’s name?
Hayatı veren bir Tanrı adı mı?
What do I know of Holy?
Kutsal hakkında ne biliyoruz?
Of the One who the angels praise?
Meleklerin överlerinden biri mi?
All creation knows Your name
Tüm yaratılış isminizi biliyor
On earth and heaven above
Yeryüzünde ve cennet yukarıda
What do I know of this love?
Bu aşkı ne bileceğim?


[CHORUS]
[KORO]
So What do I know of You
Peki ben senin hakkında ne biliyorum
Who spoke me into motion?
Beni kim harekete geçirdi?
Where have I even stood
Nerede durdum bile
But the shore along Your ocean?
Ama okyanusun kıyısında mı?
Are You fire? Are You fury?
Ateş mi ediyorsun Öfkeleniyor musun?
Are You sacred? Are You beautiful?
Sen kutsal mısın? Güzel misin?
What do I know? What do I know of Holy?
Neyi biliyorum? Kutsal hakkında ne biliyoruz?


What do I know of Holy?
Kutsal hakkında ne biliyoruz?
What do I know of Holy?
Kutsal hakkında ne biliyoruz?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/addisonroad/whatdoiknowofholy.html