Addison Road - My Story

This is not another song about the reasons I am stressed
Bu, vurgulandığım nedenlerle ilgili başka bir şarkı değil
This is not a melody to get the feelings off my chest
Bu, göğsümdeki duyguları almak için bir melodi değil
This is not a pop song written for the radio
Bu radyo için yazılmış bir pop şarkı değil
These are just my thoughts and what I’m praying for
Bunlar sadece benim düşüncelerim ve ne için dua ediyorum


If this is my story, if this is my song
Bu benim hikayem buysa, bu benim şarkımsa
Then I want to be a part of something beautiful
Sonra güzel bir şeyin parçası olmak istiyorum
If this is my journey, then show me Your road
Bu benim yolculuğumsa, yolunu göster bana
Wherever you lead me in this world I want to go
Beni bu dünyada nereye götürürsen, ben gitmek istiyorum


There’s just too many times I only think of me
Sadece beni çok fazla düşünüyorum sadece beni düşünüyorum
‘Cause I get so consumed with my opportunities
Çünkü fırsatlarımı çok tüketiyorum
When my last breath brings me to the feet of God
Son nefesim beni Tanrı’nın ayaklarına getirdiğinde
I want to hear him say I lived for his glory
Onun zaferi için yaşadığımı söylediğini duymak istiyorum


If this is my story, if this is my song
Bu benim hikayem buysa, bu benim şarkımsa
Then I want to be a part of something beautiful
Sonra güzel bir şeyin parçası olmak istiyorum
If this is my journey, then show me Your road
Bu benim yolculuğumsa, yolunu göster bana
Wherever you lead me in this world I want to go
Beni bu dünyada nereye götürürsen, ben gitmek istiyorum


Colors paint the evening sky
Renkler akşam gökyüzünde boya
The sun is shining giving light
Güneş ışık veren parlıyor
Stars light up the atmosphere
Yıldız atmosferi yakar
But we’re the reason God came here
Ama biz Tanrı’nın buraya gelmesinin sebebi biziz.


We are his story, we are his song
Biz onun hikayesi biz onun şarkısıyız
A beautiful melody that shows the world his love
Dünyaya sevgisini gösteren güzel bir melodi
When we’re on this journey, when we’re on this road
Bu yolda olduğumuzda, bu yolda olduğumuzda
We are a part of the greatest story ever told
Biz şimdiye kadar anlatılan en büyük hikayenin parçasıyız.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/addisonroad/mystory.html