Addison Road - Fight Another Day

Your broken dreams, your crazy schemes
Kırık hayalleriniz, çılgın planlarınız
They always let you down
Seni her zaman hayal kırıklığına uğratırlar
The things we chase, a hopeless race
Takip ettiğimiz şeyler, umutsuz bir yarış
You’re breathless on the ground
Yerde nefessiz kaldın
From soaring heights to crashing dives
Yükselen yükseklikten çökmelere dalmak
A peace yet to be found
Bulunması gereken bir barış
But you could spend a lifetime running
Ama bir ömür boyu koşabilirsin
You could spend a lifetime running
Bir ömür boyu koşabilirsin


And do you feel the fire when the flame gets hot
Alev ısındığında ateşi hissediyor musun?
Are you living every day like it’s the last you’ve got
Her gün yaşadığın son günkü gibi yaşıyorsun
Will you step aside when it all falls down and watch it burn away
Her şey düştüğünde kenara çekilir ve yanmaya devam eder
Have a little faith when the walls cave in
Duvarlar büyüdüğünde biraz inancım var
Pray for strength to fly against the wind
Rüzgara karşı uçma gücü için dua edin
Will you walk away when the fire gets hot
Ateşler ısındığında uzaklaşır mısın
Or fight another
Ya da başka biriyle savaş
Another day
Başka bir gün


Your fractured heart, your disregard
Kırık kalbin, senin göz ardı
It leaves you frozen still
Seni hala donmuş bırakır
A slow withdrawal from it all
Hepsinden yavaş bir geri çekilme
That keeps you unfulfilled
Bu sizi tatmin etmeyecek tutar
Will you spend a lifetime running
Bir ömür boyu koşacak mısın
‘Cause you could spend a lifetime running
Çünkü ömür boyu koşabilirsin


And do you feel the fire when the flame gets hot
Alev ısındığında ateşi hissediyor musun?
Are you living every day like it’s the last you’ve got
Her gün yaşadığın son günkü gibi yaşıyorsun
Will you step aside when it all falls down and watch it burn away
Her şey düştüğünde kenara çekilir ve yanmaya devam eder
Have a little faith when the walls cave in
Duvarlar büyüdüğünde biraz inancım var
Pray for strength to fly against the wind
Rüzgara karşı uçma gücü için dua edin
Will you walk away when the fire gets hot
Ateşler ısındığında uzaklaşır mısın
Or fight another
Ya da başka biriyle savaş
Another day
Başka bir gün


Even when your heart’s been broken
Kalbin kırıldığında bile
He’ll be there with arms wide open
Orada kolları açık olacak.
Be strong and his love will lead you
Güçlü ol ve sevgisi sana yol gösterecek
To fight another day
Başka bir gün savaşmak için


Keep your head to the sun ‘cause it’s shining on you, on you
Kafanı güneşe tut, çünkü senin üzerinde, senin üzerinde parlıyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/addisonroad/fightanotherday.html