Addison Road - Change In The Making

There’s a better version of me
Benim daha iyi bir versiyonum var
That I can’t quite see
Göremediğim gibi
But things are gonna change
Ama işler değişecek
Right now I’m a total mess and
Şu an tam bir karmaşa ve
Right now I’m completely incomplete
Şu an tamamen eksikim.
But things are gonna change
Ama işler değişecek
‘Cause you’re not through with me yet
Çünkü benimle henüz geçmiyorsun.


This is redemption’s story
Bu, kurtuluşun hikayesidir.
With every step that I’m taking
Aldığım her adımda
Every day, you’re chipping away
Her gün uzaklaşıyorsun
What I don’t need
İhtiyacım olmayan şey
This is me under construction
Bu yapım aşamasında
This is my pride being broken
Bu benim gururumun kırılması
And every day I’m closer to who I’m meant to be
Ve her gün kim olacağımı kestiriyorum
I’m a change in the making
Yapımında bir değişiklik yapıyorum


Wish I could live more patiently
Daha sabırla yaşayabilirdim
Wish I would give a little more of me
Keşke biraz daha fazla isterdim
Without stopping to think twice
İki kere düşünmek için durmadan
Wish I had faith like a little child
Küçük bir çocuk gibi inanmak isterdim
Wish I could walk a single mile
Keşke tek bir mil yürüyebilir
Without tripping on my own feet
Kendi ayaklarıma dokunmadan
But you’re not through with me yet
Ama benimle henüz geçmiyorsun.


This is redemption’s story
Bu, kurtuluşun hikayesidir.
With every step that I’m taking
Aldığım her adımda
Every day, you’re chipping away
Her gün uzaklaşıyorsun
What I don’t need
İhtiyacım olmayan şey
This is me under construction
Bu yapım aşamasında
This is my pride being broken
Bu benim gururumun kırılması
And every day I’m closer to who I’m meant to be
Ve her gün kim olacağımı kestiriyorum


From the dawn of history
Tarihin şafağından
You make new and you redeem
Yeni yaparsınız ve siz de kullanabilirsiniz
From a broken world to a broken heart
Kırık bir dünyadan kırık bir kalbe
You finish what you start in everything
Her şeye başlarsan bitirirsin.


Like a river rolls into the sea
Bir nehrin denize düşmesi gibi
We’re not who we’re going to be
Biz kim olacağımız değiliz
But things are going to change
Ama işler değişecek


I’m Livin’ redemption’s story
Ben Livin ‘kurtuluş hikayesi
With every step that I’m taking
Aldığım her adımda
Every day, you’re chipping away
Her gün uzaklaşıyorsun
What I don’t need
İhtiyacım olmayan şey
This is me under construction
Bu yapım aşamasında
This is my pride being broken
Bu benim gururumun kırılması
And every day I’m closer to who I’m meant to be
Ve her gün kim olacağımı kestiriyorum
I’m a change in the making [x2]
Ben bir değişiklik yapıyorum [x2]
I’m not who I’m gonna be
Ben kim olacağım değilim
Moving closer to your glory
Zafere yaklaştıkça

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/addisonroad/changeinthemaking.html