Addison Road - Casualties

He sees his life just pass by
Hayatının sadece geçtiğini görüyor
Just another number in a suit and tie
Takım elbiseli başka bir numara ve kravat
No purpose here nothing to give
Burada hiçbir şey vermek için hiçbir şey
Is this what it means to really live?
Gerçekten yaşamanın anlamı bu mu?
His feet never touch the ground
Ayakları yere değmez
His days fly by, he can’t slow down
Günleri uçuyor, yavaşlayamıyor


[CHORUS]
[KORO]
Casualties of the American dream
Amerikan rüyasının yaralıları
Have we lost our vision
Vizyonumuzu kaybettik mi?
Drifting off and living
Sürükleniyor ve yaşıyor
Half asleep with a faint heartbeat
Soluk kalp atışlarıyla yarı uyuyor
Just dying to be revived
Sadece canlanmak için can atıyorum
I want to be revived
Yeniden canlanmak istiyorum


She’s screaming out,”I’ve lost control”
Çığlık atıyor, “Kontrolümü kaybettim”
Caught in another undertow
Başka bir mağarada yakalandı
She’s only barely hanging on
O sadece zar zor asılı
Been holding her breath for so long
Uzun süre nefesini tutuyordum
Her feet never touch the ground
Ayakları yere değmez
She’s not sure which way is up or down
Hangi yolun yukarı ya da aşağı olduğuna emin değil.


[CHORUS]
[KORO]
Casualties of the American dream
Amerikan rüyasının yaralıları
Have we lost our vision
Vizyonumuzu kaybettik mi?
Drifting off and living
Sürükleniyor ve yaşıyor
Half asleep with a faint heartbeat
Soluk kalp atışlarıyla yarı uyuyor
Just dying to be revived
Sadece canlanmak için can atıyorum


I want to be revived
Yeniden canlanmak istiyorum
I want to feel alive
Hayatta kalmak istiyorum
And in a world so numb
Ve bir dünyada çok uyuşmuş
Don’t let me become another
Başka olmama izin verme
Casualty living in a dream
Bir rüyada yaşayan kaza


[CHORUS]
[KORO]
Casualties of the American dream
Amerikan rüyasının yaralıları
Have we lost our vision
Vizyonumuzu kaybettik mi?
Drifting off and living
Sürükleniyor ve yaşıyor
Half asleep with a faint heartbeat
Soluk kalp atışlarıyla yarı uyuyor
Just dying to be revived
Sadece canlanmak için can atıyorum
I want to be revived
Yeniden canlanmak istiyorum


I want to be revived
Yeniden canlanmak istiyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/addisonroad/casualties.html