Adams, Ryan - Users

I try so hard to be good
İyi olmak için çok uğraştım
I get these bad ides
Bu kötü ides’i alıyorum
I try so hard to be good
İyi olmak için çok uğraştım
It doesn’t always work out
Her zaman işe yaramıyor
It doesn’t always work out
Her zaman işe yaramıyor
But I try…
Ama denedim…


To feel the sunlight on my eyes
Güneş ışığımı gözlerimin üzerinde hissetmek
Shake off the shadows
Gölgeleri silkeleyin
That were following me around
Beni takip ediyorlardı.
It’s very nice you know and quite a lot to take in
Bunu bilmek çok güzel ve almak için çok fazla
To feel the sunlight and start growing again
Güneş ışığını hissetmek ve tekrar büyümeye başlamak


I taught myself to push it away
Kendimi itmeyi kendim okudum
I was watching, watching you do it to me
Ben izliyordum
I taught myself to throw it away
Kendimi atmamı öğrettim


And you get used to being happy
Ve mutlu olursun
you get used to it, used to it, used to it…
alışırsın, ona alışırsın …


I like to thing about the clouds…
Bulutlar hakkında bir şeyleri severim …
How they are moving
Nasıl hareket ediyorlar
Sometimes it’s nice to stay home…
Bazen evde kalmak güzel …
When everybody goes out
Herkes dışarı çıktığında
It’s nice and quiet when they call it’s so loud
Çok gürültülü dedikleri zaman güzel ve sessiz
I don’t understand
Ben anlamıyorum


I shuffle cool across the boulevard
Bulvarın karşısında serinim
My feet move steady, my shoes go up and down
Ayaklarım sürekli hareket ediyor, ayakkabılarım yukarı ve aşağı gidiyor
I’m always late you know…
Her zaman geç kaldığımı biliyorum …
Late and never ready
Geç ve asla hazır
I keep it steady though
Gerçi sabit tutuyorum
When I get tight and all up right
Sıkı olduğumda ve her şey yolunda


I taught myself to push it away
Kendimi itmeyi kendim okudum
I was watching, watching you do it to me
Ben izliyordum
I taught myself to throw it away
Kendimi atmamı öğrettim


And you get used to being happy
Ve mutlu olursun
you get used to it, used to it, used to it…
alışırsın, ona alışırsın …


Make no mistake to be user don’t mean loser
Kullanıcı olmanın kaybeden demek istememesi
Witty and cruel they are so easy to confuse
Esprili ve zalim kafaları karıştırmak çok kolay
You’ll learn eventually or…
Eninde sonunda öğreneceksin ya da …
Eventually you’ll lose it…
Sonunda onu kaybedeceksin …
Eventually you’ll lose it…
Sonunda onu kaybedeceksin …
Get used to it…
Alışmak…

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/users.html