Adams, Ryan - Ultraviolet Light

This is the silence so nobody understand
Sessizlik bu yüzden kimse anlayamaz
Iced ocean leaves our ships just sliding in
Buzlu okyanus gemilerimizi sadece kayar.
Could forming, lighting shooting from it’s hands
Şekillendirme, ellerinden gelen ışıklandırma
Sky’s on fire, make a wish and use it quick my friend
Sky yanıyor, bir dilek tut ve onu çabuk kullan


Come on, come on, come on
Hadi hadi hadi
Let’s go it’s getting darker
Hadi gidelim daha koyulaşıyor
Come on, come on, come on, come on let’s go…
Hadi, hadi, hadi, hadi gidelim …
Come on, come on, come on, come on
Hadi, hadi ama, hadi ama
Before my wish expires
Dileğim sona ermeden önce
Something bad is on the horizon
Kötü bir şey ufukta
Shining ultraviolet light
Parlayan ultraviyole ışık


I see you hovering oblivious to air
Havaya aldırışsız kaldığınızı görüyorum
The laws of nature don’t apply, don’t apply to her
Doğa yasaları geçerli değil, ona uygulanma
No wonder that the world came to an end
Dünyanın sonu geldi diye şaşmamalı
There was another on the other side
Diğer tarafta başka bir tane vardı.
Inside her head
Kafasının içinde


Come on, come on, come on
Hadi hadi hadi
Let’s go it’s getting darker
Hadi gidelim daha koyulaşıyor
Come on, come on, come on, come on let’s go…
Hadi, hadi, hadi, hadi gidelim …
Come on, come on, come on, come on
Hadi, hadi ama, hadi ama
Before my wish expires
Dileğim sona ermeden önce
Something bad is on the horizon
Kötü bir şey ufukta
Shining ultraviolet light
Parlayan ultraviyole ışık


Shining ultraviolet light
Parlayan ultraviyole ışık


Slow violence only radiates the sand
Yavaş şiddet sadece kumları yayar
Delete your messages and…
Mesajlarınızı silin ve …
Come on, come on, come on
Hadi hadi hadi
Ultraviolet light’s know the best way in
Ultraviyole ışık, en iyi yolu biliyor
Don’t wake the monsters in my head
Kafamdaki canavarları uyandırma
Tip toe they’re sleeping in
Ucu toe uyuyorlar


Come on, come on, come on
Hadi hadi hadi
Let’s go it’s getting darker
Hadi gidelim daha koyulaşıyor
Come on, come on, come on, come on let’s go…
Hadi, hadi, hadi, hadi gidelim …
Come on, come on, come on, come on
Hadi, hadi ama, hadi ama
Before my wish expires
Dileğim sona ermeden önce
Something bad is on the horizon
Kötü bir şey ufukta
Shining ultraviolet light
Parlayan ultraviyole ışık


This was a wish, this was a wish I made…
Bu bir dilek, bu benim yaptığım bir dilek …
This was a wish, this was a wish I made…
Bu bir dilek, bu benim yaptığım bir dilek …
This was a wish, this was a wish I made…
Bu bir dilek, bu benim yaptığım bir dilek …
This was a wish, this was a wish I made…
Bu bir dilek, bu benim yaptığım bir dilek …
This was a wish….
Bu bir dilek oldu ….
Now here comes the light…
Şimdi ışık geliyor …
Now here comes the light…
Şimdi ışık geliyor …
Here comes the light…
İşte ışık geliyor …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/ultravioletlight.html