Adams, Ryan - Tina Toledo’s Street Walkin’ Blues

Sweet talkin’ Johnny push a john quicker than he spit
Tatlı konuşma ‘Johnny, tükürmekten daha hızlı bir John’u ittiriyor
Street walkin’ tin with a crooked crown waitin’ for it
Bunun için çarpık bir taç ile sokak walkin ‘kalay’
There she goes
İşte gidiyor
She born in Boston but the Amtrak took her away
O Boston’da doğdu ama Amtrak onu aldı
She lives in Brooklyn but she works outta Queens in the
Brooklyn’de yaşıyor ama Queens’te çalışıyor.
Black limousines, money in the bank
Siyah limuzinler, bankadaki para
Black limousines, money in the bank
Siyah limuzinler, bankadaki para
Send it home
Eve gönder


Tina Toledo got a kid that lives with her Ma
Tina Toledo onunla yaşayan bir çocuğu aldı.
She takes the subway after school, makes up her face, changes clothes
Okuldan sonra metroya biniyor, yüzünü oluşturuyor, kıyafet değiştiriyor
There she goes
İşte gidiyor
She feels the rain coming down on Washington Square
Washington Meydanı’nda yağmur yağdığını düşünüyor
She gives the cops on the beat a little discount
Polislere dövmeyi biraz indirdi
And then, then, then it’s
Ve sonra, o zaman, o zaman
Black limousines, money in the bank
Siyah limuzinler, bankadaki para
Black limousines, money in the bank
Siyah limuzinler, bankadaki para
Wend it home
Wend o evde


Hard on the knees, money in the bag
Dizlerde zor, çantada para
Hard on the knees, money in the bag
Dizlerde zor, çantada para
Send it home for medical school
Tıp fakültesi için eve gönder


Rock herself to sleep with the rhythm of the rain
Yağmurun ritmi ile uyumak için kendini sallayın
Beating like the be against the window frame
Pencere çerçevesine aykırı gibi dövmek
Of her hotel room
Otel odasının
Rock herself to sleep with the tunes on the dash
Çizgi üzerinde melodileri ile uyumak için kendini kaya
Don’t take no credit cards, she takes cash
Kredi kartı almayın, para alır
Says, “money, money, money in the bank
“Para, para, bankadaki para” diyor
Money, money, money in the bank
Para, para, bankadaki para
Money, money, money in the bank
Para, para, bankadaki para
Money, money, money in the bank
Para, para, bankadaki para


It ain’t no easy life but it pays pretty good,
Bu kolay bir hayat değil ama oldukça iyi öder
Keeps her out of the cold
Onu soğuktan koruyor
It ain’t no easy life
Bu kolay bir hayat değil
But it’s silver and gold
Ama gümüş ve altın
Silver, silver, silver and gold
Gümüş, gümüş, gümüş ve altın


Tina Toledo’s Street Walkin’ Blues
Tina Toledo’nun Caddesi Walkin ‘Blues
Street Walkin’, Wtreet Walkin’ Blues
Sokak Walkin ‘, Wtreet Walkin’ Blues

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/tinatoledosstreetwalkinblues.html