Adams, Ryan - The Drugs Not Working

I was shooting in the back of the car
Arabanın arkasına ateş ediyordum
When the windows smashed on the police cars
Pencereler polis arabalarına çarptığında
I was swimming through the streets of New York
New York sokaklarında yüzüyordum
With my cocaine dagger and throats to cut
Kokain hançerim ve boğazım kesmek için
And it was making her cry…
Ve onu ağlatıyordu …
But it was making me high
Ama bu beni yüksek yapıyordu.


She was a hooker at the age of sixteen
O on altı yaşında bir fahişe idi.
All she wanted was the money, she didn’t need an I.D.
Tek istediği paraydı, kimliğine ihtiyacı yoktu.
She was a junkie, and I know it’s cliche
O bir bağımlıydı ve biliyorum ki klişe.
But then so was her life, I mean, she lived in L.A.
Ama sonra onun hayatıydı, yani, Los Angeles’ta yaşıyordu.
And it was making her cry…
Ve onu ağlatıyordu …
But it was making her high
Ama onu yüksek yapıyordu.


And it was making her cry…
Ve onu ağlatıyordu …
And it was making her high
Ve onu yüksek yapıyordu


Riot in my skull
Kafatasındaki isyan
The demons are coming
İblisler geliyor
Los Angeles is dead
Los Angeles öldü
These drugs ain’t working
Bu ilaçlar çalışmıyor
Painted it all black
Hepsini siyah boyalı
The chains are jerking
Zincirler sarsılıyor
Los Angeles is dead
Los Angeles öldü
The drugs ain’t working
Uyuşturucu çalışmıyor
Riot in my skull
Kafatasındaki isyan
The demons are coming
İblisler geliyor
Los Angeles is dead
Los Angeles öldü
The drugs ain’t working
Uyuşturucu çalışmıyor
Los Angeles is dead
Los Angeles öldü
The drugs ain’t working
Uyuşturucu çalışmıyor
Los Angeles is dead
Los Angeles öldü

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/thedrugsnotworking.html