Adams, Ryan - The Crystal Skull

I make reservations at the Crystal Skull for me…
Benim için Kristal Kafatasından rezervasyon yapıyorum …
For me, and Scarlet, and a a friend of hers
Benim için Scarlet ve onun bir arkadaşı
I’m not gonna lie to you it only gets worse
Sana yalan söylemeyeceğim, sadece kötüleşecek
She gets so disconnected when her glass is too full
Onun camı çok dolu olduğunda o kadar bağlı değil


And Scarlet gets bombed
Ve Scarlet bombalandı
And Scarlet gets high and she breaks into song
Scarlet yükselir ve şarkıya girer.
Scarlet gets loud, Scarlet gets lost
Scarlet gürültülü olur, Scarlet kaybolur
And the gloves come off
Ve eldivenler çıkar
And she’s like this every night…
Ve her gece böyle …
Down at the Crystal Skull
Kristal Kafatasında
The Crystal Skull is open all night
Kristal Kafatası bütün gece açık.


I think I was ready for a quiet night…
Sanırım sessiz bir gece için hazırdım.
A quiet night of talking we ended up…
Konuşmamızın sessiz bir gecesi bitti …
Ended up, ended up downtown
Sona erdi, şehir merkezinde bitti
‘Cause Scarlet’s thirsty inside
Çünkü Scarlet içeride susar
She’s a fisherman who drains the ocean first…
Önce okyanusu tahliye eden bir balıkçı …
And then decides
Ve sonra karar verir


And Scarlet gets bombed
Ve Scarlet bombalandı
And Scarlet gets high and she breaks into song
Scarlet yükselir ve şarkıya girer.
Scarlet gets loud, Scarlet gets angry
Scarlet yüksek sesle geliyor, Scarlet sinirleniyor
And Scarlet is so tired…
Scarlet çok yorgundu …
She’s been swimming for awhile…
Bir süredir yüzüyor …
Nobody reaches shore riding the crimson tide
Kimse kıpkırmızı gelgit sahile ulaşmaz


Down at the Crystal Skull…
Kristal Kafatasında …
The Crystal Skull
Kristal Kafatası
The Crystal Skull
Kristal Kafatası
The Crystal Skull is open all night…
Kristal Kafatası bütün gece açık.
Is open all night
Bütün gece açık


And Scarlet’s ready to go out tonight
Scarlet bu gece dışarı çıkmaya hazır.
Go out tonight
Bu akşam dışarı çık
Go out tonight
Bu akşam dışarı çık
Scarlet’s ready to go out…
Scarlet dışarı çıkmaya hazır …
Tonight
Bu gece
Tonight
Bu gece
Tonight
Bu gece
Scarlet’s ready to go out…
Scarlet dışarı çıkmaya hazır …
Tonight
Bu gece

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/thecrystalskull.html