Adams, Ryan - Tennessee Sucks

There you go
İşte gidiyorsun
Waving your arms like a girl
Kollarını bir kız gibi sallamak
Secondary clothes
İkincil giysi
Don’t worry, nobody knows
Endişelenme, kimse bilmiyor
Somebody order my round
Biri benim turumu sipariş etti
‘Cause I’m getting by
Çünkü ben alıyorum
With a twelve pack from 12th & Porter with Billy
12. ve Porter ile Billy’den on iki paketle
4:30 a.m. at night
Gece 4:30
‘Cause Tennessee sucks, in the summer
Çünkü Tennessee yazları berbat
What do you got that can put us under?
Bizi alt edebilecek neyin var?


There goes Johnny B.
Johnny B var.
Weird and tall
Garip ve uzun
He says “The band, they’ve got good songs,
“Grup, iyi şarkıları var.”
they just don’t draw”
sadece çizmiyorlar “
Somebody order my round
Biri benim turumu sipariş etti
Chances are I won’t pay
Şansım ödemeyeceğim
Hey Brad, let’s go down to The Bound’ry
Hey Brad, hadi Bound’ry’ye gidelim
Get something blue to put us out of our way
Bizi yolumuzdan çıkarmak için mavi bir şey al
‘Cause Tennessee sucks, in the summer
Çünkü Tennessee yazları berbat
What do you got that can put us under?
Bizi alt edebilecek neyin var?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/tennesseesucks.html