Adams, Ryan - Sweet Illusions

Let me go I’m only letting you down
Bırak gideyim sadece seni reddediyorum
I ‘ve got nothing to say to you now
Sana şimdi söyleyecek hiçbir şeyim yok.
I lose the feelings that are weighing me down
Beni aşağı çeken hisleri kaybediyorum
When I’m safe
Güvende olduğum zaman


It’s turning morning all the birds sing
Sabaha dönüyor bütün kuşlar şarkı söylüyor
I’m not complicating anything
Ben hiçbir şeyi karmaşıklaştırmıyorum
I’ll have another then I’ll go to bed
Bir tane daha alacağım sonra yatağa gideceğim
But I’ll dream of you
Ama seni hayal edeceğim


Cause it’s almost over
Çünkü neredeyse bitti
And it’s almost gone
Ve neredeyse gitti


And I can feel the sweet illusion, coming
Ve güzel yanılsama gelebilir, geliyorum
Sweet confusion, honey
Tatlı karışıklık, tatlım
Sweet illusion coming down
Tatlı illüzyon aşağı geliyor
And I ain’t got nothing but love for you now
Ve sana hiçbir şeyim yok ama şimdi senin için sevgim yok


You and I used to shine like a jewel
Sen ve ben bir mücevher gibi parlıyorduk
But times been nothing to us but cruel
Ama zamanlar bize bir şey olmadı ama zalimce
So play it out and never played the fool
Öyleyse oynayın ve asla aptal oynamadı
Cause you’ll lose every time
Çünkü her zaman kaybedeceksin


We were nothing, we were only the past
Biz hiçbir şeydik, sadece geçmiştik.
Hard times like that don’t last
Böyle zor zamanlar geçmez
I’ve been forgiven, I’ve been surpassed
Affedildim, aşığım.
By my heart
Kalbimle
Have you?
Senin varmi?


Cause it’s almost over
Çünkü neredeyse bitti
Yeah it’s almost gone
Evet neredeyse bitti


And I can feel the Sweet Illusion coming
Ve tatlı illüzyonun geldiğini hissediyorum.
Sweet Confusion, honey
Tatlı karışıklık, tatlım
Sweet Illusion coming down
Tatlı Illusion aşağı geliyor
And I ain’t got nothing but love for you
Ve sana hiçbir şeyim yok ama senin için sevgim yok


Love for you I can’t use
Senin için sevmiyorum kullanamıyorum
And lonely nights multiplied by the blues
Ve yalnız geceler blues ile çarpıldı
That I can’t resolve
Çözemediğim


You never knew me but I did my best
Beni hiç tanımıyordun ama elimden gelenin en iyisini yaptım
I’m just lonely inside I guess
Sadece içimde yalnızım sanırım
You gave me everything you really tried
Gerçekten denediğin herşeyi bana verdin
Thanks….
Teşekkürler….


If we were nothing and we’re only the past
Biz bir şey olsaydık ve sadece geçmiştik.
Then I’m just living in a dream I guess
Öyleyse sadece rüyada yaşıyorum sanırım
A long black dream that takes me down the river to you
Beni nehirden aşağıya çeken uzun siyah bir rüya


Where it’s almost over
Neredeyse bitti nerede
And we’re almost gone
Ve neredeyse gittik


And I can feel the Sweet Illusion coming
Ve tatlı illüzyonun geldiğini hissediyorum.
Sweet Confusion, honey
Tatlı karışıklık, tatlım
Sweet Illusion coming down
Tatlı Illusion aşağı geliyor


And I ain’t got nothing but love for you now
Ve sana hiçbir şeyim yok ama şimdi senin için sevgim yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/sweetillusions.html