Adams, Ryan - Stop

I know a sickness
Bir hastalık biliyorum
So ancient and cross
Çok eski ve çapraz
No crucifix
Haç yok
Could ever fix enough
Yeterince düzeltebilir miyim
In the basement of a church
Bir kilisenin bodrum katında
These people, they talk
Bu insanlar, konuşurlar
There is a line
Bir çizgi var
That must be walked
Bu yürümeli
If you wanna make it stop
Eğer durdurmak istiyorsan
Then stop
O zaman dur


I know a place
bir yer biliyorum
Where the future is denied
Gelecek inkar edildiğinde
I know a hand
Bir el biliyorum
That twitches inside
İçindekiler
For some of us the glass
Bazılarımız için cam
Is filled with lights
Işıklar ile dolu
But if the honey
Ama eğer bal
Makes you sick
Seni hasta ediyor
Honey, there is a line
Tatlım, bir çizgi var
That must be walked
Bu yürümeli
If you wanna make it stop
Eğer durdurmak istiyorsan
Then stop
O zaman dur
Stop
durdurmak


Slow down
Yavaşlatmak
You don’t have to talk
Konuşmak zorunda değilsin
Lie down
Yatmak
Breathe
nefes almak
Stop
durdurmak
Slow down
Yavaşlatmak
It’s not your fault
Bu senin hatan değil
Look around
Etrafa bak
There’s so many of us
Çok fazla var
So many of us
Pek çoğumuz
You are not alone
Yalnız değilsin
Ever
hiç
Ever
hiç
Ever
hiç


Stop
durdurmak


Call in the backup and the backup comes
Yedeklemede arayın ve yedek gelir
Nobody can help you if you won’t
Eğer yapmazsan kimse yardım edemez
Inside your chest your heart is just hurt
Göğsünüzün içinde kalbiniz acıyor
Behind your eyes a need replaced a want
Gözlerinin ardında bir ihtiyaç aranıyor


I know a sickness so ancient and cross
Bu kadar eski ve çapraz bir hastalık biliyorum
A crucifix can never fix enough
Bir haç asla yeterince düzelemez
I know a past when the future is lost
Gelecek kayıp olduğunda bir geçmiş biliyorum
I know a line that must be walked
Yürümek gereken bir hat biliyorum


There is a darkness and there is a light
Bir karanlık var ve bir ışık var
And there is a choice.
Ve bir seçim var.
For a balance to be made every night
Her gece bir denge için
A weakness must be found
Bir zayıflık bulunmalı
If you want it to stop
Eğer onu durdurmak istiyorsan
Stop
durdurmak
Stop
durdurmak

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/stop.html