Adams, Ryan - She’s Lost Total Control

So much for the days of glory
Zafer günü için çok fazla
It’s not like your idols died and are holy now
Senin putların öldü ve şimdi kutsal gibi değil
You cross the street and count to ten
Caddeyi geçip 10’a kadar say.
And everyone that mattered went to bed
Ve önemli olan herkes yatağa gitti
Or maybe they died
Ya da belki öldüler


Welcome home
Eve Hoşgeldin
Miss So Unknown
Miss Bilinmeyen
Bet you want it back
Bahse girerim geri istiyorsun
They all want it back, but you can’t have it
Hepsi geri istiyor, ama sahip olamazsın
You’ve lost total control
Toplam kontrolü kaybettin


The sun, it lights the blades of grass
Güneş, çimenlerin bıçaklarını yakıyor
It’s not like she knows the difference or cares
Farkı ya da umurunda olduğunu bilmiyor
She’s stupid and cold
O aptal ve üşüdü
Somewhere in the waves of doubt
Şüphe dalgalarında bir yerlerde
It’s not like she swam awhile, then faded out
Bir süre yüzdü, sonra soldu
So stupid and calm
Çok aptal ve sakin


Welcome home
Eve Hoşgeldin
Miss So Unknown
Miss Bilinmeyen
Do you want it back?
Onu geri istiyor musun?
Welcome home
Eve Hoşgeldin
Miss So Unknown
Miss Bilinmeyen
They all want it back, when they want it all back
Hepsini geri istedikleri zaman hepsi geri istiyorlar.
But you can’t have it
Ama buna sahip olamazsın
You’ve lost control
Kontrolü kaybettin

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/sheslosttotalcontrol.html