Adams, Ryan - September

Laura lays on the foot of the bed
Laura yatağın dibine uzanıyor
Mimics a noose with a telephone cord
Telefon kablosuna sahip bir nozu taklit eder
Doctor’s on the phone
Doktor telefonda


Then she hangs up and says
Sonra o kadar asar ve diyor
“I ain’t never gonna see the winter again”
“Bir daha asla kışı görmeyeceğim”
And I don’t know how, but she smiles
Nasıl olduğunu bilmiyorum ama gülümsüyor
September, September
Eylül, Eylül
September, September
Eylül, Eylül


They carved your name into the stone and then
Adını taşa oymuşlar ve sonra
they put it in the ground,
Onu yere koydular.
I run my fingers through the grooves
Parmaklarımı oluklardan geçiriyorum
When no one’s around
Kimse yokken
Drink till I am sick and
Ben hasta olana kadar iç ve
Then I talk to myself in the dog days of the summer
Sonra yaz aylarında köpek günlerinde kendimle konuşurum
Then I feel you coming but I don’t know how
Öyleyse geleceğini hissediyorum ama nasıl olduğunu bilmiyorum
September, September
Eylül, Eylül
September, September
Eylül, Eylül

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/september.html