Adams, Ryan - Save Me

What am I doing here?
Burada ne yapıyorum?
In the setting sun
Batan güneşin
With the windows down
Pencereler aşağıdayken
What am I?
Ben neyim?
Like a breaking bell
Kırma zili gibi
Ringing like a sigh
İç çekiş gibi çalıyor
What am I doing here?
Burada ne yapıyorum?
What am I?
Ben neyim?


Somebody save me
Biri beni kurtarsın
It’s just too much pain
Bu sadece çok fazla acı
If someone can save me
Birisi beni kurtarabilirse
From the morning, I will remain
Sabahtan itibaren kalacağım
Somebody save me
Biri beni kurtarsın
Save me…
Kurtar beni…


In the early dawn
Erken şafak vakti
With your heavy bend
Senin ağır viraj ile
And your careless heart
Ve dikkatsiz yüreğin
Where you been?
Neredeydin?
From the windows of
Pencerelerden
Just another midnight bar
Sadece başka bir gece barı
You remember everything
Herşeyi hatırlıyorsun
Everything’s so far
Her şey çok uzak


Somebody save me
Biri beni kurtarsın
I just can’t go on
Ben sadece devam edemem
If someone don’t save me
Birisi beni kurtarmazsa
By the morning I will be gone
Sabah gitmiş olacağım
By the morning I will be gone
Sabah gitmiş olacağım
Somebody save me
Biri beni kurtarsın
Save me…
Kurtar beni…


What am I doing here?
Burada ne yapıyorum?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/saveme.html