Adams, Ryan - Rosalie Come And Go

I knew a girl named Rosalie
Rosalie adında bir kız tanıyordum.
We used to hang out in the park
Biz parkta takılırdık
We used to score the system grease
Sistem yağını puanlıyorduk
From the fellas after dark
Karanlıktan sonra beylerden
We used to sail the streets at night
Geceleri sokaklara yelken açardık.
Used to hang out on the rain
Yağmurda takılmak için kullanılır
She had a bad time in the barrack
Barında kötü bir zaman geçirdi.
Caught a bullet in the teeth
Dişlere bir mermi yakaladı


Rosalie come go
Rosalie geldi
Rosalie come stay
Rosalie gel
Rosalie come go
Rosalie geldi
I never liked you anyway
Seni hiç sevmedim


I knew a girl named Mary Ann
Mary Ann adında bir kızı tanıyordum.
She had a camera and a cane
Bir kamera ve baston vardı
She used to walk me to the station
Beni istasyona doğru yürürdü
When I was dying in the rain
Yağmurda ölürken


She was a friend of Rosalie’s
Rosalie’nin bir arkadaşıydı.
They had a nurse they liked to share
Paylaşmak istedikleri bir hemşire vardı.
Well, Mary Ann was doing the doctor
Şey, Mary Ann doktora yapıyordu.
You know, his covers went bare
Biliyorsun, kapakları çıplak gitti.


Rosalie come go
Rosalie geldi
Rosalie come stay
Rosalie gel
Rosalie come go
Rosalie geldi
I never liked you anyway
Seni hiç sevmedim


Rosalie come go
Rosalie geldi
Rosalie come stay
Rosalie gel
Rosalie come go
Rosalie geldi
I never liked you anyway
Seni hiç sevmedim


I knew a boy named Billy Haynes
Billy Haynes adında bir çocuk tanıyordum.
He had it all figured out
Her şeyi anladı
He had a trail of dust and branches marked
Bir toz izi ve işaretlenmiş dalları vardı.
To get him back down south
Onu güneyden geri almak için


But the blue lights had his number
Ama mavi ışıkların numarası vardı.
And he was sweating hard from the heat
Ve o ısıdan terliyordu
He got a pack of bullets in his satchel
Elinde bir mermi var.
Down on forty second street
Kırk ikinci caddede


Rosalie come go
Rosalie geldi
Rosalie come stay
Rosalie gel
Rosalie come go
Rosalie geldi
I never liked you anyway
Seni hiç sevmedim


Rosalie come go
Rosalie geldi
Rosalie come stay
Rosalie gel
Rosalie come go
Rosalie geldi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/rosaliecomeandgo.html